Lyckade krafttag mot hiv i Botswana

Lyckade krafttag mot hiv i Botswana
I Central park i Durban, Sydafrika, har symbolen för aktioner mot aids, det röda bandet, blivit till en staty. Foto: Kicki Engström

Det går att på allvar minska hivsmittan, det visar exemplet Botswana. Bakom förändringen ligger en engagerad aids-aktivist.

Botswanas före detta president Festus G Mogae har startat ett nätverk för att få till en samling i Afrika mot hiv/aids. ”Vi kallar oss Champions for aids-free generation”, berättar han för deltagarna på ICN-kongressen i Sydafrika. 

Botswana är ett av de hårdast hivdrabbade länderna i världen. Var fjärde i landet är smittad, men trenden är nu bruten. Den lavinartade ökningen har bromsats till att bara handla om några få procent.

Hur är det möjligt?

Från fattigt land till rikt 

Festus G Mogae gör klart att det kräver en betydande satsning. Landet har fått mycket hjälp av bland andra WHO, Unaids och Världsbanken. Från att ha varit ett av världens tio fattigaste länder är det nu ett av de rikaste i Afrika.
Men förändringen kräver arbete på många fronter.

En är att släppa fram kvinnor på beslutande positioner. En annan att ge läkare och sjuksköterskor löner som gör att de vill stanna i landet. De har fått höjningar på mellan 30 och 50 procent, berättar Festus G Mogae. 

Rutinmässigt erbjudande 

Men det kanske allra viktigaste anser han är förebyggande arbete.

– Fördomarna mot hiv- och aidssmittade gör att de inte vågar söka vård och det ökar risken för att de ska föra smittan vidare, säger han.

Även på den fronten har landet lyckats väl. Tidigare fick den som ville testa sig komma speciellt för testningen. Nu erbjuds hivtest rutinmässigt för alla som söker vård.

Vill sprida lyckat recept 

I dag tackar 98 procent av de blivande mödrarna ja till provet. Nu försöker han få med sig andra ledare i de afrikanska länderna för att även de ska få ned den epidemiska smittan. I hela världen lever i dag 33 miljoner människor med hivsmitta, varav den absoluta merparten bor i Afrika.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida