Migrationspolitiken och vården får samma inflytande

- Jag kommer att lyssna på argument både från den migrationspolitiska sidan och från vården, kommenterar Erna Zelmin, som leder utredningen om mer vård till papperslösa.

I går kritiserade fyra vårdföreträdare den hänsyn till effekterna på invandringen som utredningen om mer vård till papperslösa ska ta.

Sammanblandning av politiska viljor

Det kan inte vara sjukvårdens uppgift att upprätthålla en reglerad invandring, skrev Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, My Morin, ordförande för Läkare i världen och Sverigeordförande för Läkarstuderande i världen Cecilia Källberg i debattartikeln i Svenska Dagbladet.

I utredningens direktiv framhålls det som ”angeläget att en person som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd lämnar landet”. Debattörerna anser att en sådan utgångspunkt för en utredning om tillgång till vård är en sammanblandning av politiska viljor.

Debattörerna hoppas att utredaren snarast föreslår en lagändring som innebär att alla människor i vårt land får samma rätt till vård. Vi hoppas på en lagstiftning som inte gör vårdpersonal till verktyg för att upprätthålla en reglerad invandring. En lagstiftning som på allvar försvarar de mänskliga rättigheterna, skrev de.

Båda sidors tankar är viktiga

– Regeringen har gett mig ett uppdrag där två komponenter ska beaktas, vården och migrationspolitiken, och det är min uppgift att göra det, konstaterar Erna Zelmin.

– Jag har respekt för båda och kommer att plocka argument för och emot olika lösningar från alla håll. Det är viktigt att få ta del av tankar från både hälso- och sjukvården och den migrationspolitiska sidan, hävdar hon. 

Det var i fredags regeringen tillsatte Erna Zelmin, generaldirektör för Rättsmedicinalverket för att leda den utredning som ska se över lagstiftningen för hälso- och sjukvård åt asylsökande och papperslösa. Den beräknas vara klar i april 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida