ICN 2019 Singapore

Nightingale-utmaningen: Utbilda morgondagens chefer

Nightingale-utmaningen: Utbilda morgondagens chefer
Lord Nigel Crisp och Sheila Tlou - färgstarka frontfigurer för The Nightingale Challenge som utmanar världens ledare att utbilda sjuksköterskor till framtidens ledare. Bild: Leni Weilenmann

Nu utmanas arbetsgivare i vården världen runt. De ska välja ut 20 unga sjuksköterskor och barnmorskor var, ge dem bästa tänkbara ledarutbildning och skola dem för att bli framtidens internationella ledare.

I går lanserades ”The Nightingale-challenge” på den Internationella sjuksköterskekongressen i Singapore.

Sjuksköterskor är ständigt i minoritet som chefer och ledare i hälso- och sjukvård på lokal nivå, på den egna mottagningen eller sjukhuset och på nationella poster i landet. Det blir ännu mer påtagligt i det globala arbetet för hälsa. Världshälsoorganisationen, WHO, är tung av läkarkompetens.

Den nu världsvida kampanjen Nursing Now vill se en ändring på det. Kampanjens mål är att höja statusen på sjuksköterskeprofessionen och lanserar ”The Nightingale-challenge” som nästa steg. 

Glam och glitter

Vårdarbetsgivare i alla länder utmanas att välja 20 sjuksköterskor och barnmorskor under 35 år. De ska gå ett ledarprogram, som dels från arbetsgivaren själv. Men de kommer också att genom organisationen för Nursing Now få tillgång ett ledarskapsprogram i sin region och ett globalt program.

Hela Nursing Now-kampanjen och även den nya utmaningen får glam och glitter av två färgstarka frontfigurer. Det är Sheila Tlou, som med hela sin person visar mycket en sjuksköterska kan förändra i vården. Hon är professor och var tidigare Botswanas hälsominister, senare även FN-chef för arbetet med hiv och aids i södra och mellersta Afrika. 

Alla som sett tv-serien om den botswanska detektiven Mma Ramotsve kan föreställa sig hennes personlighet, då Sheila Tlou är förebild för rollfiguren. Sheila Tlou jobbar med en ständig glimt i ögat, men menar allvar:

– Världen behöver sjuksköterskor som politiker och beslutsfattare. Sjuksköterskor behöver sätta sig kring bordet. Vi får inte isolera oss i vår egen grupp, utan måste tala med beslutsfattare. Min erfarenhet är att när jag började som politiker blev det stor skillnad. Nu utmanar vi arbetsgivare och länder att hitta framtidens ledare – som är sjuksköterskor och barnmorskor.

Ryssland och Kina ansluter

Hon flankeras av Lord Nigel Crisp, tidigare chef för den brittiska sjukvården, National Health Service, och ledamot i överhuset i parlamentet.

Nursing Now-kampanjen fortsätter under 2020, som av WHO valts till sjuksköterskans och barnmorskans år. 89 länder i världen har anslutit sig, även Sverige.

– Jag har just haft kontakt med både Kina och Ryssland, som vill ansluta sig till kampanjen, säger Lord Nigel Crisp.

Läs mer: Global kampanj för att öka sjuksköterskors status

Många länder och deras politiker är djupt eniga om hur viktiga sjuksköterskor är för befolkningnes hälsa. Satsningar på sjuksköterskor beskrivs av WHO i reda pengar som en investering, ingen kostnad. Dessutom är utbildande av sjuksköterskor en väg till jämlikhet, vilket i sin tur stärker välstånd och ekonomi. Det berättar WHO-chefen Jeremy Lauer på kongressen, och hänvisar till rapporter från WHO, McKinsey och tidskriften Lancet.

– Hälsosystemet växer snabbare än resten av ekonomin och är en motor för tillväxt. Fram till 2030 kommer det behövas 18 miljoner nya jobb i hälso- och sjukvården. För mig får de gärna alla vara sjuksköterskor. Fast med respekt för min egen kår, så behövs även några läkare, säger dr Jeremy Lauer.

Enligt WHO:s beräkningar har de allra flesta länder också medel till att klara sin hälso- och sjukvård.

– Mitt budskap till er att ta hem till politiker, är att det inte ska handla om nedskärningar utan om tillväxt.

Inte fluff

På en presskonferens efter lanseringen av Nightingale-utmaningen ifrågasätts också kampanjen Nursing Now.

Är det inte risk att det är mycket fina men fluffiga ord i kampanjen, som inte leder till något? Hur ska ni kunna utvärdera effekten?

– Vi har målsättningar. Att öka den globala vårdtillgängligheten innebär att öka investeringarna i sjuksköterskor, i många länder handlar det om att investera i utbildning. En stor framgång nyligen var att Pakistans president lovade att investera i sjuksköterskor. En annan målsättning är att stärka ledarskapet. Målsättningarna finns på vår hemsida och kan utvärderas, svarar Lord Nigel Crisp.

Sheila Tlou försäkrar att Nursing Now kommer leda till förändringar.

– Vi hoppas nu få 1000 arbetsgivare som satsar på minst 20 unga sjuksköterskor och barnmorskor. Bara det kommer att ge 20 000 ”nursing leaders”. Det är konkret och det går att utvärdera.

Sverige satsar

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har antagit utmaningen för svensk del.

– Vi ska få med arbetsgivarorganisationen. Men vi tänker också sätta upp vilka arbetsgivare som ska vara med. Vi vill inte ta med arbetsgivare som ersätter våra sjuksköterskor med personal med lägre kompetens. Sedan vill vi träffa dessa arbetsgivare med jämna mellanrum och utvärdera, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till Vårdfokus.  

Nursing Now

  • Öka sjuksköterskors inflytande och se till att fler sjuksköterskor tillsätts på ledarpositioner där de kan påverka politiken och utvecklingen av hälso- och sjukvård.
  • Förse politiker och andra makthavare med evidens för den hälsofrämjande betydelse sjuksköterskors arbete har.
  • Hitta finansiering till mer forskning om sjuksköterskors betydelse för folkhälsa och ekonomisk tillväxt.
  • Visa hur sjuksköterskeyrket påverkar kvinnors status, självständighet och ekonomiska makt.
  • Visa effekten av ”Omvårdnad i alla policys” genom att i ett mindre antal länder visa hur folkhälsan förbättras när sjuksköterskor tas med i all beslutsfattning inom hälso- och sjukvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida