Nordiska facken förlorar makt i FN

Nordiska facken förlorar makt i FN
TCO:s internatinoella sekreterare Lars Bengtsson är upprörd över Världsfackents agerande. Foto: Jann Lipka

Norden har förlorat sin fackliga representant i FN:s arbetsmarknadsorgan ILO. Istället har Kinas enda fackförbund, som inte erkänner fri organisering, fått inflytande i styrelsen. Nu finns risken att nordiska värderingar kommer i skymundan, varnar TCO.

Det är Världsfacket som utser fackliga representanter till FN-organet ILO, där både fack, arbetsgivare och regeringar samverkar kring viktiga arbetsmarknadsfrågor.

Inför årets nomineringar plockade Världsfackets generalsekreterare Sharan Burrow i sista stund bort Nordens representant, norskan Trine Lise Sundnes, från hennes plats i ILO:s styrelse. Istället fick hon en ersättarplats.

Lång tradition bryts

– Det betyder att de inte längre finns någon som representerar de nordiska fackens värderingar på de viktigaste posterna inom ILO, säger Lars Bengtsson, internationell sekreterare på TCO.

Norden har haft en facklig representant i ILO:s styrelse sedan 1919 och det har funnits en tradition inom ILO att sträva efter den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Kina kniper en plats

Nu rasar de nordiska facken mot Världsfackets plötsliga agerande.

–Ingen diskussion föregick beslutet att peta Norden från en styrelsepost, berättar Lars Bengtsson som anar att maktspel och påtryckningar ligger bakom Sharan Burrows agerande.

Istället för att nominera 14 fackliga representanter nominerade hon 13 och lämnade plats åt Kinas enda fackförbund i ILO:s styrelse. Att släppa in fackliga representanter från Kina i ILO:s styrelse är något som TCO är starkt emot.

– Vi vet att det kinesiska facket inte är någon fri folklig rörelse utan en del av statsapparaten, de erkänner inte rätten till fri organisering. Nu får de vara med och bestämma hur ILO ska arbeta i framtiden, säger Lars Bengtsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida