Nu är det bevisat: arbetsmiljön avgörande för patientsäkerheten

Linda Aiken höll det kanske mest uppmärksammade föredraget på Malta.

Arbetsmiljön står i en klass för sig. Den slutsatsen kunde alla dra efter den amerikanska forskaren Linda Aikens föredrag på den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN:s, världskongress på Malta i början av maj.

Sjuksköterskor själva anser till och med att arbetsmiljön är så viktig att den skattas högre än en god lön. Linda Aiken kunde dessutom leda i bevis att sjukskötersk­ors arbetsmiljö är helt avgörande för patient­säkerheten.

Hon har gjort sig känd ­för sin forskning om sjuk­sköterske­täthetens påverkan på patientsäkerheten. Ju färre sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall. I studie efter studie har hon visat att så är fallet.??

Men det är inte bara antalet sjuksköterskor som avgör utan även graden av kunskap. Linda Aiken har visat att det verkligen lönar sig med specialistutbildning. På sjukhus där mer än 20 procent av sjuksköterskorna har en påbyggnadsutbildning är dödligheten bland patienterna drygt 10 procent lägre än på sjukhus med nästan enbart grund­utbildade sjuksköterskor.??

Det vill säga om sjuksköterskorna är nöjda med sin arbetsmiljö, annars spelar varken utbildning eller sjukskötersketäthet någon större roll för patientsäkerheten. Sjuksköterskor måste känna att de kan uträtta det de vill för patienterna utan att begränsas av vårdmiljön. ?

Den här forskningen är ny, men kunskapen har funnits tidigare. Vårdförbundet tog till sig den för flera år sedan, vilket är en av anledningarna till att förbundet ofta väljer att använda sig av termen vårdmiljö i stället för arbetsmiljö. ??

Men det är förstås viktigt att kunna påvisa sambanden och just nu pågår en stor europeisk studie om sjuksköterskors arbetsmiljö och den påverkan den ger på patientsäkerheten. Vårdfokus har tidigare berättat om den svenska delen, men i sommar väntas alla resultat vara klara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida