NY PRAXIS. Risk för könsstympning kan ge flyktingstatus

För första gången har en flicka fått stanna i Sverige på grund av att hon riskerar att könsstympas i sitt hemland.

MÄNSKLIG RÄTTIGHET: Migrationsverket har beslutat ge en eritreansk flicka permanent uppehållstillstånd för att hon riskerar könsstympning om hon återvänder till sitt hemland.

Det är första gången sedan förföljelse på grund av kön infördes som skyddsgrund i utlänningslagen som det skälet används och beslutet visar den praxis som ska gälla.

– Att på det här sättet slå fast att könsstympning är oacceptabelt är ett stort, viktigt och djärvt steg i arbetet för kvinnors mänskliga rättig­heter, kommenterar Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.

Flickan kom till Sverige från Eritrea med sin mamma och bror sedan mor- och farföräldrar hade krävt att mamman skulle låta omskära henne. Innan de gav sig av hade mamman sökt hjälp hos myndigheterna utan att få något gehör.

Migrationsverket skriver i sitt beslut att könsstymping är ett tydligt exempel på en könsspecifik förföljelse riktad mot kvinnor.

Eritreas regering utfärdade för två år sedan en lag mot könsstympning och har genomfört flera kampanjer för att utrota sedvänjan. Men 89 procent av alla flickor i Eri­trea könsstympas fortfarande och de oomskurna ses av omgivningen som orena, omöjliga att gifta bort och de blir socialt utstötta.

Migrationsverket beslutade att även låta mamman och brodern stanna i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida