”Orimligt att papperslösas vård är beroende av enskildas ansvar”

Vänsterpartiet och miljöpartiet vill att Stockholms läns landsting tar fram ett policydokument över hur vården ska bemöta papperslösa och hantera problem som uppstår i samband med deras vårdbehov.

– Det är fullständigt orimligt att hälso- och sjukvård för papperslösa är beroende av att enskilda anställda tar ett personligt ansvar. Vi vill få igång en diskussion i landstinget. Som det är nu överlåter landstinget åt medarbetarna att fatta beslut på eget bevåg, säger Birgitta Sevefjord, oppositionslandstingsråd och gruppledare för vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.

Vänsterpartiet och miljöpartiet i Stockholms läns landsting lägger därför en gemensam motion i landstingsfullmäktige i morgon. Förutom policydokumentet vill motionärerna också att landstingsstyrelsen får i uppdrag att samarbeta med Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Genomfört i Skåne och på Sahlgrenska 

I Region Skåne beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i mars att gömda flyktingar ska få akut vård gratis och Sahlgrenska universitetssjukhuset tog ett liknande beslut 2006.
 
– I väntan på att de papperslösa får rätt till den sjukvård de behöver måste politiken ge vägledning i form av tydliga riktlinjer. Godtycke får inte styra rätten till vård, säger Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för miljöpartiet.

Vänsterpartiet och miljöpartiet påpekar i sin motion att de två partierna stödjer initiativet Rätt till vård, uppropet till regeringen att ändra lagstiftningen så att alla i Sverige får samma rätt till vård. Bakom uppropet står 27 organisationer, bland annat Amnesty International, Ersta Diakoni, Läkare Utan Gränser, Röda Korset och Vårdförbundet, påpekar motionärerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida