Papperslösa får vård i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade i dag om riktlinjer för vård av patienter utan papper.

Alla sjukhus och vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ska ge vård till papperslösa, till exempel gömda flyktingar, offer för trafficking eller personer med skyddad identitet, skriver Hälso- och sjukvårdsutskottet i ett pressmeddelande.

Utskottet konstaterar att det vid ett flertal tillfällen har uppstått osäkerhet om vård ska ges till ”papperslösa” personer som inte är svenska medborgare, som saknar uppehållstillstånd och som inte har försäkring eller avtal.

Men enligt de riktlinjer som nu tagits ska personer som befinner sig i regionen och är i behov av akut eller omedelbar sjukvård ha tillgång till detta oberoende av sin betalningsförmåga.

Samtliga förvaltningar får också i uppdrag att säkra sina rutiner för patienter med skyddad identitet.

Redan för två år sedan tog Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg beslut om vård för gömda för sina tre sjukhus, och i mars i år följde landstinget i Jönköpings län och Region Skåne efter.

Liknande beslut väntas i Landstinget i Västernorrland, Jämtlands läns landsting, Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns landsting sedan de tagit ett  principbeslut i Norrlandstingens Regionsförbund. Och för två månader sedan lämnade chefläkarna i Stockholms läns landsting en skrivelse med förslag på riktlinjer för vård av gömda till sina politiker – men ännu har de inte fått något svar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida