Pressar på för utökad yrkesroll

Pressar på för utökad yrkesroll
- Sjuksköterskor måste få arbeta till sin fulla potential, sa Margaret Chan. Foto: Kicki Engström Höjer.

Ordinera läkemedel och undersökningar ser WHO som nya sjuksköterskeuppgifter.??

5 augusti 2015

Under hela den internationella kongressen för sjuksköterskor i Sydkorea deltog Världshälsoorganisationen, WHO, och pushade ständigt på för att sjuksköterskor ska ta mer ansvar. Generaldirektören och läkaren, Margaret Chan, har fullständig tilltro till sjuksköterskors bedömningar.

?— Sjuksköterskor kan tillåtas ordinera, både undersökningar och läkemedel. De läkare som hävdar att det får negativa effekter har inte läst vad forskningen visar. De barriärerna ska ner, sa hon.?

Ett land som tagit ett radikalt grepp är Irland. Där infördes en lag så att alla sjuksköterskor får ordinera läkemedel. De kallar det ”big bang”. ??

Att sjuksköterskor är nyckeln till att klara det ökande trycket på vården löpte som en röd tråd genom hela världskongressen. Sjuksköterskor arbetar preventivt, finns nära patienterna, är kompetenta och dessutom fler och billigare än läkarna. ?

Men hur långt det utökade ansvaret ska sträcka sig och om det får ett pris för omvårdnaden är kontroversiella frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida