Receptfri antibiotika ökar epidemierna med superbakterier i östra Europa

I två av tre länder i WHO:s Europaregion där antibiotika kan köpas utan recept är det få invånare som känner till risken för resistens, visar en undersökning från WHO.  Det är en viktig anledning till att epidemier med superresistenta bakterier ökar i dessa länder.

Redan finns det i Europa infektioner som inte går eller är mycket svåra att behandla. Varje år utvecklar 80 000 européer antibiotikaresistent tuberkulos och nyligen rapporterades fall av cephalosporin-resitent gonorré som är extremt svår att behandla.

Medvetenheten om att överbruk eller felanvändning av antibiotika kan leda till resistens är hög globalt men låg bland allmänheten i länder med mindre reglering och där antibiotika kan köpas över disk, visar en global WHO- undersökning. Det gäller för två av tre länder i de östra delarna av WHO:s Europaregion.

Multiresistenta bakterier är inte bara ett hälsoproblem. Att behandla multiresistenta infektioner kan bli uppåt 100 gånger dyrare än att behandla andra infektioner. WHO finner det mycket allarmerande att inga nya antibiotikaklasser har kommit fram trots forskarnas försök.

”Använd bara antibiotika som skrivs ut av läkare”, uppmanade WHO allmänheten på den europeiska antibiotikadagen i fredags.

Den global genomförda undersökningen visar också att över hälften av alla läkemedel förskrivs, delas ut eller säljs på fel grunder.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida