Regeringen byter ut Sidas ledning

För att komma tillrätta med de omfattande ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga bristerna på Sida har regeringen i dag beslutat öka sin styrning och organisera om i ledningen.

Sidas ekonomiska underskott 2009 uppgick till 48 miljoner kr. Myndigheten räknar även med ett underskott under 2010 och regeringen har inte längre förtroende för Sidas ledning.

Därför utsåg regeringen i dag Charlotte Petri Gornitzka till ny vikarierande generaldirektör för Sida. Hon har senast varit generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen-Alliansenoch innan dess chef för Rädda Barnen i Sverige. Hon tillträder den första juni.

Dessutom kommer regeringen inom kort att utse departementsrådet Bo Netz till överdirektör. Han har varit tillförordnad chef för finansdepartementets budgetavdelning och har mångårig erfarenhet av styrningsfrågor.

Sida kommer också att få ett tydligare uppdrag genom en reviderad instruktion och Sidas insynsråd ersätts med en styrelse. En öppen rekryteringsprocess kommer att inledas för att tillsätta tjänsten som generaldirektör för Sida.

Anders Nordström som varit generaldirektör till i dag blir generaldirektör i Regeringskansliet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida