Regeringen satsar på sällsynta sjukdomar

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till strategi för sällsynta sjukdomar.

21 oktober 2011

Strategin ska bygga på rekommendationer från EU-rådet som i juni i år beslöt att satsa på sällsynta sjukdomar.

Socialstyrelsen ska upprätta ”arbetsgrupper och andra aktiviteter som innefattar den kompetens och de frivilligorganisationer, myndigheter och andra aktörer som kan vara lämpliga för att få fram ett underlag med så hög kvalitet som möjligt”, skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande.

I motiveringen till satsningen anger EU-rådet att sjukdomarna, trots att de är sällsynta, samtidigt är så många att ”miljoner människor drabbas”.

EU-rekommendationerna går huvudsakligen ut på att säkerställa att patienter med sällsynta sjukdomar får tillgång till vård av hög kvalitet, inklusive diagnos, behandling och handledning i hur man lever med sjukdomen.

Inom EU definieras ovanliga sjukdomar som sådana som drabbar färre än 5 personer per 10 000 invånare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida