Röda korset tvingas tacka nej till sjuksköterskor

Efter dialog med Socialstyrelsen har Röda korset fått slutgiltigt besked om att dokumentationsplikten även gäller legitimerad personal som arbetar ideellt på fritiden. Nu måste de avstå frivilliga insatser från ett hundratal vårdanställda.

Jonas Prawitz är besviken och frustrerad. Han är enhetschef för beredskap och krishantering på Röda korset och tycker att Socialstyrelsens tolkning av bestämmelserna om journalansvar är stelbent.

— Det besked som vi har fått från Socialstyrelsen gör att vi från och med nu inte kan ha sjuksköterskor och läkare i våra första hjälpen-grupper.

Sammanlagt deltar omkring 600 frivilliga i Röda korsets grupper över hela landet. De hjälper till vid exempelvis rockkonserter och idrottstävlingar. Medlemmarna, däribland ett hundratal sjuksköterskor och läkare, jobbar ideellt och ger första hjälpen vid skador och sjukdomar.

När det här uppmärksammades av Vårdfokus för några år sedan slog Socialstyrelsen fast att legitimerad personal måste föra journal även när de deltar i ideellt arbete på sin fritid.?I ett pm från 2011 skriver myndigheten att ”det finns mycket litet utrymme att insatser som ges av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöms som annat än hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta även om legitimerad personal utför uppgifter inom den s k frivilligverksamheten”.?

— Tidigare har Socialstyrelsen tolkat lagen så att första hjälpen-arbete inte är journalföringspliktigt, men nu har man ändrat sig, säger Jonas Prawitz.

Röda korset har försökt ha en dialog med Socialstyrelsen om vad som krävs för att sjuksköterskor och läkare ska kunna arbeta kvar inom grupperna, men enligt Röda korset innebär den mer strikta tolkning som Socialstyrelsen nu gör att man inte längre kan ha dem kvar i frivilligarbetet.

— Vi har fått veta att vi måste ta på oss ett vårdgivaransvar som innebär att vi för journaler och utövar tillsyn och det är praktiskt omöjligt för oss.

Jonas Prawitz tycker att det är absurt att en snickare kan arbeta ideellt med olycksfallsberedskap på sin fritid, men inte en sjuksköterska.

— Våra kolleger i Norge och Finland skakar bara på huvudet och tycker att det är ”typiskt svenskt”. Där är inte första hjälpen-arbete journalpliktigt och de har dessutom mycket mer långtgående befogenheter, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida