Röda korset vill stoppa avvisningar till Grekland

Svenska Röda korset uppmanar regeringen att inte skicka tillbaka asylsökande till länder som inte kan garantera en hel och rättvis asylprocess och ett godtagbart mottagande.

Organisationen instämmer i den kritik som ECRE, en sammanslutning av ett sextiotal flyktingorganisationer i Europa, framför i ett öppet brev till Europakommissionen och de 27 medlemsstaterna i EU.

ECRE, European Council om refugees and exiles, vädjar till alla EU:s medlemsstater att genast följa Norges exempel. Den norska regeringen beslöt i februari att inte längre tillämpa Dublinreglerna när det gäller att skicka tillbaka asylsökande till Grekland. Reglerna säger att asyl i EU ska sökas i det land dit flyktingen kommer först.

”Grekland är inte säkert”

Det norska beslutet togs efter rapporter om kränkningar av asylsökandes rättigheter just i Grekland. Tyskland har slutat att avvisa barn dit och andra stater ser också över om det är säkert eller inte att skicka tillbaka asylsökande till Grekland.

– Grekland är i dag inte ett säkert land för människor som söker skydd, konstaterar svenska Röda korsets generalsekreterare Christer Zettergren i ett pressmeddelande.

Godtyckliga beslut

Svenska Röda Korset har i flera år kritiserat Dublinreglerna för att vara orimliga eftersom det inte finns någon gemensam asyllagstiftning och praxis inom EU utan bedömningen av ett asylärende kan bli helt olika beroende på vilket land som prövar det.

Samma slutsatser drar ECRE i en rapport som särskilt har granskat förhållandena i Grekland.  Förutom ett omedelbart stopp för återsändande till Grekland vill ECRE och svenska Röda korset se bättre garantier för familjeåterförening, mer solidaritet mellan medlemsländerna och ett särskilt samråd för att tillvarata barns och andra utsatta gruppers särskilda intressen och behov.

Läs rapport och upprop på: http://www.ecre.org

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida