Sjukhuspersonal utsatta måltavlor

Sjuksköterskor och läkare har blivit måltavlor i världens konflikter. Nu efterfrågas ett internationellt skydd för sjukvårdspersonal.

2 november 2011

I Bahrain väntar en ny rättegång mot sjukvårdsanställda, bland annat ordföranden för landets sjuksköterskeförbund. De står anklagade för omstörtande verksamhet efter att ha vårdat skadade demonstranter. Såväl den internationella sjuksköterskorganisationen ICN som Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har skickat protestbrev till de styrande i Bahrain.

I Syrien rapporterar Amnesty international att regeringens säkerhetsstyrkor härjar fritt på sjukhusen. Läkare och sjuksköterskor straffas när de vårdar skadade. Sjukvårdspersonal har även deltagit i misshandeln av patienter som tillhör oppositionen.

Nyligen kidnappades två spanska hjälparbetare från Läkare utan gränser i Kenya. I Somalias huvudstad har rebellstyrkor ockuperat SOS Barnbyars sjukhus och hindrar svårt sjuka barn från att få vård.

Detta sker trots att vårdpersonal ska ses som neutrala i väpnade konflikter och civila oroligheter. Nu efterfrågar den internationella läkarorganisationen WMA ett organ som kan vaka över vårdpersonalens rättigheter och ställa förbrytare till svars enligt Genèvekonventionen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida