Sjuksköterskor stark röst i proteststorm mot Trump

Sjuksköterskor stark röst i proteststorm mot Trump
Demonstration i Texas mot att barn hålls skilda från sina arresterade föräldrar vid gränsen mellan Mexiko och USA. Bild: Reuters

De häftiga protesterna har fått den amerikanska presidenten att ge vika. Flyktingbarn ska inte längre få separeras från sin föräldrar vid Mexikanska gränsen. Amerikanska sjuksköterskeorganisationen hör till dem som fördömt separationerna.

Flyktingbarnen som hållits inlåsta, skilda från sina föräldrar vid den amerikanska gränsen, har väckt starka känslor världen över. En våg av protester har svept fram både i USA och även internationellt mot president Trump.

Presidenten har nu backat och skrivit under en presidenorder för att undvika att familjer separeras vid gränsen. Enligt BBC ska 500 barn ha återförenats med sina föräldrar.

Sjuksköterskornas organisation

Den största amerikanska sjuksköterskeorganisationen, ANA, hör till dem som fördömer Trumps politik och poängterar att barn aldrig får användas som politiskt verktyg, i det här fallet i syfte att avskräcka människor från att fly.

Sjuksköterskeorganisationen hänvisar till att amerikanska inrikessäkerhetsdepartementet erkänt att 1995 barn separerats från sina familjer vid gränsen mellan USA och Mexiko mellan 19 april och 31 maj. Nyhetsbyrån Reuter har rapporterat om uppemot 2300 barn ensamma i fångenskap.

Sjuksköterskeorganisationen skriver i ett uttalande att ”åtgärderna hotar immigrantbarnens välfärd och orsakar irreparabel skada, som negativa fysiska och känslomässiga symtom från separation och internering, inklusive ångest, depression och posttraumatisk stresstörning”.

Mänskliga rättigheter

De hänvisar till den nationella etiska koden för sjuksköterskor och uppmanar sjuksköterskor att alltid agera för att bevara de mänskliga rättigheterna för utsatta grupper som barn, kvinnor och flyktingar.

Ana kräver av ledningen i Vita huset:

  • att tvångsskillnaden mellan barn och föräldrar vid gränsen omedelbart avbryts.
  • att återföreningar av familjerna sker omgående.
  • att en invandringspolitik upprättas som speglar mänskliga rättigheter för alla.
  • att myndigheterna avslöjar var barn och föräldrar hålls i förvar vid gränsen och bjuder in hjälporganisationer för att ge fysisk, mental och andlig vård.

Organisationen lyfter fram att sjuksköterskor, kunniga inom vård av barn och familjer, är redo att hjälpa till att ta hand om de utsatta och deras brådskande och fortsatta behov.

Släpps inte fria

Trots den nya presidentordern är det ännu oklart vad som sker med de barn som redan hålls i förvar skilda från sina föräldrar. Ordern innebär inte att de släpps fria, men de ska inte längre ska vara separerade från föräldrarna.

Bakgrunden till att barnen hållits separerade från sina föräldrar är att det i USA sedan april betraktas som olagligt att överträda gränsen olovligt och att vuxna som gör det ska häktas och åtalas. Samtidigt finns en lag som hindrar att barn sätts i häkte med sina föräldrar under mer än 20 dygn. Den har Vita huset tidigare hänvisat till som skäl till att barn skilts från sina arresterade föräldrar.

Trumps budskap var tidigare att bara kongressen kunde upphäva lagen, men nu har han ändå gjort det med sin presidentorder. Nu ska familjerna därför kunna hållas ihop i migrationsmyndighetens förvar. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida