vårdpolitik

Skotska sjukvården vände marknaden ryggen

Skotska sjukvården vände marknaden ryggen
Skotsk och svensk sjukvård har utvecklats åt olika håll de senaste 20 åren när det gäller konkurrens och marknadstänk. Arkivbild: Getty images.

Sedan det skotska parlamentet själva fick bestämma över hur deras sjukvård ska organiseras har de styrt bort från marknadstänkande och konkurrens. Nu höjs röster för att Sverige borde lära av Skottland.

16 januari 2020

– Vi brukar se Sverige som ett föregångsland när det gäller mycket, men kanske är det ni som har något att lära av oss när det gäller hur sjukvården kan organiseras och styras, säger Dave Watson och blickar leende ut över den stora åhörarskaran på Biomedicum vid Karolinska institutet.

Dave Watson kommer från Unison, som är det största fackförbundet inom vårdsektorn i Skottland och som även organiserar sjuksköterskor vid sidan av RCN, Royal College of Nursing. Han är inbjuden av tankesmedjan Arena idé för att berätta om hur Skottland skapade en sammanhållen sjukvård utanför marknadens inflytande. Arena idé har också gett ut en rapport, skriven av Lars Taxén, docent vid Linköpings universitet, som är aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd.

– Det skotska alternativet är nästan osynligt i den svenska debatten. Men jag tror att vi kan lära mycket av hur de skapat en sjukvård byggd på solidaritet och samarbete, säger Lars Taxén.

Stora förändringar

Den skotska sjukvården har alltid varit en del av brittiska NHS, National Health Service, som bildades efter andra världskriget. Precis som i Sverige är grunden att alla människor ska ha tillgång till skattefinansierad hälso- och sjukvård.

Under 1980-talet, när Storbritannien styrdes av Margaret Thatcher, introducerades idén om konkurrens och marknad inom NHS. Patienter sågs som konsumenter och en beställar-utförarorganisation infördes där så kallade ”trusts” beställer tjänster av självständiga leverantörer.

Men när det skotska parlamentet återupprättas 1999 och Skottland fick långtgående bestämmanderätt över bland annat sjukvården bestämde de sig för att gå en annan väg. I ett dokument deklarerades att sjukvården skulle återupprättas som en offentlig, sammanhållen verksamhet, fri från konkurrens och marknadstänkande. Offentliga medel skulle inte längre få användas för att finansiera den privata sektorns konkurrens med NHS.

Samarbetar med personalen

Dave Watson berättar att mycket har hänt under de 20 år som har gått sedan dess.

– Beställar- och utförarmodellen har avvecklats och i stället styrs vården av 14 regionala sjukvårdsstyrelser. Det finns ett utvecklat samarbete med vårdpersonalen, något vi som facklig organisation tycker är mycket viktigt. De som ger vården ska också vara involverade i hur vården organiseras.

Dave Watson från fackförbundet Unison berättade om det skotska sjukvårdssystemet på ett möte anordnat av Arena idé. Foto: Helena Mirsch

De anställda involveras aktivt i beslut som rör dem och utveckling av vården sker i samarbete mellan personal, befolkning och lokala myndigheter. Dave Watson menar att samarbete har visat sig ge bättre kvalitet än konkurrens. Den skotska sjukvården kan uppvisa positiva resultat på många områden. Sjukhusrelaterade problem som sepsis, mrsa och bakterieutbrott har minskat kraftigt samtidigt som fler patienter får hjälp i tid och köerna har minskat. Andelen patienter som är positiva till NHS Skottland ligger kring 90 procent.

– Det är väldigt höga siffror, men självklart är inte allt perfekt hos oss heller, säger Dave Watson.

Politisk enighet

Skottland har svårigheter att rekrytera vårdpersonal, även om problemen är mindre än i övriga Storbritannien. Och precis som i Sverige ser man att vården behöver ställa om sina resurser från sjukhusvård till mer nära vård.

– Vi har många utmaningar, men en sak är säker, vi går inte tillbaka till ett marknadsstyrt system.

Dave Watson får ofta frågan varför det här systemskiftet kunde införas just i Skottland. Hans svar är att det handlar mindre om ideologi och mer om vad som fungerar i praktiken.

– Vi skottar är väldigt praktiskt lagda och vi har dessutom en kultur och tradition av att värna det gemensamma, det är viktigt för oss.

Att avskaffa marknadstänkandet i sjukvården har heller inte varit en politiskt laddad fråga i Skottland. Principen att sjukvårdssystemet ska baseras på samarbete och inte konkurrens har stort stöd bland alla politiska partier, allmänheten och fackliga organisationer.

Mer laddad fråga i Sverige

Att frågan är mer politiskt och ideologiskt laddad i Sverige visades tydligt när seminariet avslutades med att tre inbjudna politiker från Region Stockholm fick ge sitt omdöme om det skotska exemplet. Två av de inbjudna politikerna är också sjuksköterskor: Margaretha Åkerberg från Kristdemokraterna och Jonas Lindberg från Vänsterpartiet.

– Vi ser hur beställar-utförarmodellen leder till att sjukvård beställs av politiker som sedan abdikerar från ansvaret. Man talar om vård som produktion, ett språkbruk som är helt främmande för oss som arbetar i vården. Dessutom kräver vårdvalet och privatiseringarna enormt mycket administration. Så visst finns det mycket vi kan lära av Skottland, sade Jonas Lindberg.

Margaretha Åkerberg var mer skeptisk och talade sig varm för de politiska lösningar som Stockholm valt.

– Vi har till exempel infört närsjukhus som nu kan avlasta akuterna och vi har den psykiatriska akutbilen, PAM, som ett mycket lyckat exempel. Det avgörande framöver är kompetensförsörjningen och där ser jag inget i den här rapporten om att Skottland skulle ha lyckats bättre, sade hon.

Bygga en nära vård

Även vårdens fackliga organisationer var inbjudna för att ge sin syn på det skotska exemplet och Vårdförbundets Sineva Ribeiro lyfte framför allt fram den nära vården.

– Det här med hur man i Skottland samarbetar lokalt för att ge vård kommer vi också att behöva göra. Vi behöver få en personcentrerad nära vård som byggs utifrån lokalsamhället, som distriktssjukvården fungerade förr. Nära vård är inte bara primärvård utan vi har många väldigt sjuka människor som vårdas hemma i dag.

Arena Idé

  • Arena idé beskriver sig själv som "en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati".
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida