Snabbare hjälp vid katastrofer

Nu ska landstingen kunna hjälpa svenskar som drabbas av en katastrof när de befinner sig utomlands.

Efter flodvågskatastrofen kritiserades regeringen för att ha haft en otydlig organisation när det gäller att skicka svenska sjukvårdsstyrkor för att hjälpa drabbade svenskar på plats.

I flera landsting stod läkare och vårdpersonal beredda att åka i väg och hjälpa till. Men något lagstöd för självständiga insatser från enskilda landsting fanns inte då.

Regeringen uppdrog 2005 åt Räddningsverket att bygga upp en insatsstyrka, och samma år fick Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur vården skulle kunna bidra till den styrkan.

Det resulterade i en rapport som nu har lett till en proposition om en ny lag, Katastrofmedicinska insatser utomlands, som är tänkt att träda i kraft den 1 september. Den kommer att ge landstingen möjlighet, vilket inte har funnits tidigare, att ge sjukvård till svenskar utomlands.

– Med den nya lagen kommer det att gå snabbare och det är positivt, säger Helge Brännström, överläkare på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och medicinskt ledningsansvarig för Svenska nationella ambulansflyget.

Sedan 2005 har Socialstyrelsen arbetat med att välja ut och utbilda personer som ska kunna åka ut och arbeta om en katastrof inträffar, berättar Åsa Molde på Socialstyrelsens enhet för krisberedskap.

Läs mer: www.socialstyrelsen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida