Strider mot reglerna

Många sjuksköterskor jobbar ideellt under sommaren. Men Röda korset bryter mot reglerna.

Röda korset har ett stort antal första hjälpen-grupper över hela landet som hjälper till vid exempelvis rockkonserter och idrottstävlingar. Medlemmarna, däribland sjuksköterskor, jobbar ideellt och ger första hjälpen vid skador och sjukdomar. I sällsynta fall kan det exempelvis handla om grovreponering av ett ben i en skidbacke.

Men Röda korset har, i strid med regelverket, inget system för dokumentation. I stället görs bara anonyma noteringar i stil med ”man i 20–årsåldern”. Röda korset anser sig ha fått besked från Socialstyrelsen att de kan göra så här.

— Funktionärerna är inte där som sjuksköterskor utan för att ge första hjälpen. Vi har fått ett myndighetsbeslut enligt vilket vår verksamhet inte betraktas som sjukvård, säger Lilian Carleson, medicinsk rådgivare på Röda korset.

Men det är fel, säger Maria Jacobsson, jurist på Socialstyrelsen. Hon uppger att dokumentationsskyldigheten alltid gäller.

— Det ska föras patientjournal i samband med vård. Något särskilt undantag för ideell verksamhet finns inte i lagstiftningen, säger hon.

Det ska alltså föras journal när ett blödande skavsår läggs om, när en
uttorkad och avsvimmad person vätskas upp, eller hjärt–lungräddning ges.

— Sjuksköterskorna använder sin professionella kunskap och sådana åtgärder journalförs ju även på deras vanliga jobb, säger Maria Jacobsson.

Däremot behöver kanske ett litet plåster inte journalföras. Som legitimerad vårdpersonal får man vid varje enskild händelse göra en bedömning om det rör sig om en vårdinsats.

Hur allvarligt är det att Röda korset inte dokumenterar?

— Det är svårt att bedöma i det här fallet men generellt är journalföring en viktig grundprincip. Det ska ju vara underlaget till fortsatt vård. Det är också till för att patienten ska kunna få information i efterhand, säger hon.

Kan en sjuksköterska som jobbar för Röda korset få problem?

— I första hand är det verksamheten som ska ansvara för att det finns rutiner som stödjer dokumentation. Men det ingår också i det personliga yrkesansvaret. Som sjuksköterska bör man uppmärksamma den som organiserar vården om detta saknas, säger Maria Jacobsson.

Vad händer om någon som fått vård gör en anmälan? Kan sjuksköterskan fällas för bristande dokumentation?

— Då finns möjligheten att bedöma det som ursäktligt om vårdgivaren inte har verktyg och rutiner för dokumentation. Hela situationen måste bedömas för att klargöra hur stort ansvar som kan läggas på yrkesutövaren själv, säger Maria Jacobsson.

Carl-Oscar Jonson, nationell samordnare för Röda korsets första hjälpen-grupper, säger till Vårdfokus att organisationen nu får se över sina rutiner och sina försäkringar.

— Vi kommer inte att göra något som riskerar våra medlemmar. Vi ska också se om det går att få en annan tolkning av det här med dokumentationsskyldigheten, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida