Svensk-dansk forskning om hjärtstopp samordnas

Flera sjukhus på bägge sidor om Öresund bildar nu ett gemensamt centrum för att samordna forskning och utveckling av hjärtstoppsbehandling. Målet är att rädda fler liv.

Hjärtstopp är ett av de allvarligaste akuta tillstånden. Endast tio procent av de som drabbas utanför sjukhus överlever mer än 30 dagar.

Med en bättre helhetssyn skulle fler liv kunna räddas menar svenska och danska forskare som nu bildar ett gemensamt centrum för hjärtstopp med bidrag på 1,2 miljoner euro från EU.

Gemensam biobank

Flera olika delprojekt ingår. Det handlar bland annat om att kartlägga skillnader och likheter i det tidiga omhändertagandet utanför sjukhus och med hjälp av registerstudier värdera risken för att vissa läkemedel kan leda till hjärtstopp. En plan finns också för att skapa en gemensam biobank för Öresundsregionen.

På den svenska sidan ingår Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Lunds universitet. I Danmark är det Rigshospitalet i Köpenhamn, Gentofte universitetshospital samt den prehospitala verksamheten i Region huvudstaden.

Redan i dag pågår forskning om hjärtstopp på samtliga ställen, men centrumbildningen kommer att förstärka och förenkla samarbete och integration och göra det möjligt för forskare att engagera sig i projekt på båda sidor om sundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida