Svensk myndighet får beröm för ebola-insats i Liberia

Svensk myndighet får beröm för ebola-insats i Liberia
MSB kan mycket väl komma att leda ett internationellt sjukvårdsteam från Sverige. Men det bör i så fall ske i samarbete med mer sjukvårdskunniga institutioner, slår en utvärdering fast. Foto: Internationella Röda korset, IFRC

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjorde avtryck — kan få leda permanent internationellt sjukvårdsteam i Sverige.

Det 16 oktober 2014 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, regeringens uppdrag att planera och genomföra hälso- och sjukvårdsinsatser i kampen mot ebolautbrottet i Västafrika.

Av de 100 miljoner kronor som regeringen gav i anslag har hittills 56 miljoner använts. Det är ändå den hittills största internationella snabbinsats som MSB genomfört, dessutom inom ett för myndigheten nytt område.

Får mycket beröm

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har nu utvärderat insatsen – och det som framkommer är mestadels beröm. Av lokala och internationella insatser lyfts MSB fram som en kunnig och flexibel partner. Deras insats bidrog till att stoppa epidemins spridning vilket i förlängningen har räddat liv och lett till minskat lidande.

FOI har även tittat på om det finns förutsättningar för ett permanent sjukvårdsteam för internationella insatser hos MSB. Slutsatsen är att en sådan bör organiseras tillsammans med andra institutioner som har erfarenhet av sjukvård, smittspridning och liknande. Bland annat nämns Karolinska institutet och Folkhälsomyndigheten.

Liberia-teamet en grundbult

Personalen som deltog i insatserna i Liberia bedöms vara värdefull för eventuell vidareutveckling av ett internationellt sjukvårdsteam. Enligt FOI kan det vara lämpligt med ytterligare personal och att teamet får mer utbildning.

I utvärderingen nämns också att Världshälsoorganisationen, WHO, hade dålig koll på läget i insatsens tidiga skede. De efterfrågade ett stöd som inte speglade de faktiska behoven och gav felaktig information till MSB vad gäller internationella avtal. Till slut genomförde MSB sitt stöd till Liberia utan giltiga avtal.

”Det behöver klargöras mellan i första hand MSB/Sverige och WHO vad som ska gälla i framtida insatser”, skriver FOI.

Måste kunna evakuera snabbt

Enligt utvärderingen måste ett framtida internationellt sjukvårdsteam vara helt självförsörjande, även när det gäller medicinsk evakuering. Den lösning som valdes i Liberia, att köra in en ambulans i ett militärflygplan, hade förmodligen fungerat men samtidigt varit väldigt tidskrävande, skriver FOI.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida