Thailand räddar vården med avancerade specialistsjuksköterskor

Thailand räddar vården med avancerade specialistsjuksköterskor
Nanthanphan Chinlumprasert presenterade delar av Thailands hälso- och sjukvårdsreform på CNR:s inledande möte. Här med sjuksköterskeorganisationens ordförande Jintana Yunibhand.

ICN 2015. Landet har utbildat 2 000 sjuksköterskor på supernivå, som kan öppna egna kliniker i primärvården.

Som en del av landets hälso- och sjukvårdsreform, för att kunna ge god vård till hela befolkningen, har Thailand utbildat 2 000 avancerade specialistsjuksköterskor, så kallade advanced nurse practitioners, de senaste tio åren.

– Tack vare den här karriärstegen för sjuksköterskor och en bättre mix av kompetenser i vården har vi kunnat möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård, säger professor Jintana Yunibhand, ordförande för sjuksköterskeorganisationen i Thailand.

Varje land har en röst

I dag startar International council of nurses, ICN, sin kongress för det beslutande organet, CNR, där var och ett av de runt 130 medlemsländerna har en representant och röst, oftast ledaren för landets egen sjuksköterskeorganisation.

I Sverige delar de två sjuksköterskeorganisationerna Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på en röst. De företräds av respektive organisations ordförande,Sineva Ribeiro respektive Ami Hommel.

ICN och Världshälsoorganisationen, WHO, inledde tillsammans med en hearing och debatt om sjuksköterskors och barnmorskors roll i WHO:s globala strategi för vårdpersonal och hälsa. I panelen av experter och politiker, som ländernas sjuksköterskeföreträdare kunde fråga, satt professor Nanthanphan Chinlumprasert från Thailand.

– Vi utbildar 7 000 sjuksköterskor per år och försöker hitta sätta att hålla kvar dem i sjukvården. Utbildningen till certifierad advanced nurse practitioner är på masternivå inom primärvården.

Viktig roll enligt WHO

WHO lyfte fram de avancerade specialistsjuksköterskornas viktiga roll flera gånger.

– Vi vet att det är en av de mest kostnadseffektiva banorna i hälso- och sjukvården, säger Jim Campbell, chef för WHO:s sektion för arbetskraft i hälso- och sjukvården.

Avancerade specialistsjuksköterskor är vanliga i länder som USA, Storbritannien och Holland. Även i Sverige pågår enstaka försök att införa rollen, som är en nivå över specialistsjuksköterska. Till exempel finns det en utbildning för avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk omvårdnad i Linköping.

– Våra nurse practitioners är väl förberedda på att arbeta självständigt, de har 3 000 timmars handledd praktik under tre år. En av våra utmaningar är att de ska få förskriva läkemedel, vilket nu är möjligt till viss del inom deras specialitet, säger Jintana Yunibhand, själv avancerad specialistsjuksköterska inom psykiatri.

Förutom de certifierade avancerade specialistsjuksköterskorna har Thailand haft ett snabbspår, med en fyra månaders vidareutbildning för att öka kompetensen hos grundutbildade sjuksköterskor. Den har 25 000 av landets 170 000 sjuksköterskor gått.

Svensk önskan också

I Sverige verkar både Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening för att införa en högre nivå än specialistsjuksköterska, med masterutbildning. Men det går hittills trögt. Danmark berättade i dag om liknande erfarenheter.

– Vi är ett land med demokratiska processer där vi i sjuksköterskeorganisationen deltar och för fram åsikter. Men när vi lyfter fram behovet av en högre nivå av sjuksköterskor får vi bara höra att de inte behövs, sa den danska delegaten Grete Christensen.

ICN vill göra skillnad

  • Tusentals sjuksköterskor från hela världen möts just nu i Sydkoreas huvudstad Seoul på den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s kongress, som pågår från den 17 till den 23 juni.
  • Organisationen har som mål att stärka sjuksköterskans roll i alla länder och samarbetar nära med Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Fler än 130 länder är medlemmar i ICN.
  • I Sverige delar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på medlemskapet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida