Traffickingoffret kan vara din patient

Det moderna slaveriet finns överallt. Begär att få prata med din patient i enrum. Be den bevakande mannen eller kvinnan att gå ut. Det kan vara ett sätt att upptäcka trafficking.

Alla bär ett ansvar för att trafficking ökar. Alla måste göra något mot nutidens form av slaveri — inte minst sjuksköterskor.

Det är budskapet från FN:s speciella traffickingrapportör, Joy Ngozi Ezeilo, som deltog på den nyligen avslutade världskongressen för sjuksköterskor, ICN, i Melbourne i Australien.

Utnyttjande av människor som arbetskraft, mot deras vilja eller med inskränkt frihet och under hot, är den snabbast växande kriminaliteten i världen just nu, berättade hon.?

Det handlar om filippinska sjuk­sköterskor som reser till Saudiarabien med löfte om jobb inom vården, men som tvingas till hushållsarbete och blir sexuellt utnyttjade.?

Det handlar om unga afrikanska kvinnor som tvingas till prostitution i Europa.?

Det handlar om thailändskor som luras till surrogatmödrakliniker.?

Det handlar om mer eller mindre frivilliga äktenskap, bortopererade njurar, lurade bärplockare och billiga kläder som produceras under slavliknande förhållanden.

Nyligen berättade svenska nyhetsmedier om hemtjänstföretag i Stockholm som misstänks utnyttja arbetskraftinvandrare till arbete med betydligt sämre villkor än de utlovats och under hot om repressalier om de inte fullföljer sina kontrakt.

— Trafficking tar hela tiden nya former och finns omkring oss alla. Vi har alla en roll, både kollektivt och individuellt, att få stopp på det moderna slaveriet, säger Joy Ngozi Ezeilo.

Förutom att som privatpersoner ta ett etiskt ansvar, exempelvis som konsumenter, kan sjuksköterskor fylla en särskilt viktig roll för att hjälpa traffickingoffer, anser hon.

När det kommer en kvinna till kliniken eller mottagningen som hela tiden har sällskap av en man eller någon annan som skulle kunna vara där för att övervaka henne, då bör det ringa varningsklockor, enligt Joy Ngozi Ezeilo.?

— Patienter har rätt till en privat stund med sin sjuksköterska. Se till att du får träffa din patient i avskildhet för att få chansen att ställa viktiga frågor, säger hon.

Att ha en pålitlig auktoriserad tolk, om det behövs, är också viktigt.

I sitt arbete har Joy Ngozi Ezeilo mött utnyttjade människor som både uppmärksammats, eller borde ha uppmärksammats, av vården. Exempelvis prostituerade som sökt vård för att kunna göra abort.

En annan djupt engagerad person i frågan om trafficking, som också besökte ICN-kongressen i Melbourne, är professor Joy Johnson, som utbildar sjuksköterskor på universitetet i British Columbia i Kanada. Hennes viktigaste budskap är att modernt slaveri finns i alla länder.

— Och det vi vet om är bara toppen av ett isberg.

Gråzoner kring vad trafficking faktiskt är gör frågan extra komplex. För att som sjuksköterska bli uppmärksam på moderna slavförhållanden, föreslår Joy Johnson att vi ska se på dagens slaveri som begränsning av frihet.

— Fundera över slavliknande förhållanden i ditt eget land. Lär dig mer om det moderna slaveriet och agera lokalt, säger hon.

Det här är ICN

Den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, är en yrkes- och påverkansorganisation för sjuksköterskor med medlemmar från 135 länder. Vart fjärde år ordnar ICN en världskongress med seminarier och möten om yrkes- och hälsofrågor. I år var kongressen i Melbourne, Australien, dit nästan 4 000 sjuksköterskor från 120 länder kom.

Veta mer? www.icn.ch 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida