Våld och trakasserier ska mötas med bättre kunskap

Var tionde anställd inom serviceinriktade branscher i Europa utsätts för våld eller trakasserier. Nu har åtta företrädare för fack och arbetsgivare i EU — däribland hälso- och sjukvården — enats om riktlinjer för att minska problemen.

En av de åtta organisationerna är EPSU, organisationen för offentliganställda i Europa, där Vårdförbundet är medlem.

Riktlinjerna bygger på två års arbete i form av forskning, work shops och utbyte av erfarenheter mellan de inblandade parterna. Projektet har fått stöd av EU-kommissionen.

– Vi är bekymrade över våldet och trakasserierna från tredje man. Det är ett hot inte bara mot de anställdas hälsa och värdighet, utan har också ekonomiska konsekvenser i form av frånvaro från arbetsplatsen och personalomsättning, säger de åtta organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Målet med riktlinjerna är bland annat att:

• Öka medvetenheten och förståelsen för problemet med våld från tredje man hos arbetsgivare, anställda och deras företrädare.

• Visa upp parternas ambition att arbeta tillsammans och dela med sig av sina erfarenheter för att försöka förebygga och tackla problem med trakasserier och våld och att försöka lindra följderna av detta hos personalen när det gäller deras hälsa och välbefinnande, sjukfrånvaro och produktivitet.

• Förse arbetsgivare, anställda och deras företrädare på alla nivåer med riktlinjer för att upptäcka, förebygga och tackla problem med arbetsrelaterade trakasserier och våld från tredje man.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida