Varannan svensk drabbad av vårdskada

Varannan svensk drabbad av vårdskada
Varannan svensk säger sig vara drabbad av en vårdskada. Men svenskarna har å andra sidan stort förtroende för hälso- och sjukvården. Foto: Colourbox

Svenskarna ligger i topp i Europa när det gäller om de eller en familjemedlem har drabbats av en vårdskada. Ja, säger 49 procent av svenskarna. Genomsnittet i EU är 26 procent, i Österrike, som ligger lägst, uppger bara 12 procent att de har drabbats.

11 juni 2010

Uppgifterna kommer från en enkätundersökning som har gjorts på uppdrag av EU-kommissionen. Ett urval personer i de 27 medlemsländerna har fått svara på frågor om patientsäkerhet och kvalitet på sjukvården.

På frågan om den svarande personen eller någon i familjen har drabbats av en skada när de behandlats i vården ligger alltså Sverige i topp med nästan hälften ja-svar.

Höga siffror redovisar också länder som Danmark och Litauen (43 procent) och Holland (42 procent).

Låg andel skador rapporterar invånarna i Österrike (12 procent), Portugal (13 procent) samt Bulgarien och Italien (15 procent).

Å andra sidan har svenskarna stort förtroende för hälso- och sjukvården. Nio av tio svarar ja på den frågan, vilket placerar svenskar på sjätte plats – Belgien toppar med 97 procent ja-svar. Genomsnittet inom EU är att 70 procent svarar ja, i botten ligger Grekland och Rumänien med 25 procent ja-svar.

Mer än 80 procent av svenskarna anser också att vården i Sverige är bättre eller lika bra som i de andra EU-länderna, vilket placerar oss bland topp-10.

Sämst förtroende för sjukvården i det egna landet har bulgarer och ungrare – av dem tror bara 2 procent att det egna landets sjukvård är bättre än sjukvården i andra EU-länder.

Av enkätundersökningen framgår inte vilken typ av vårdskada som drabbat personen eller familjemedlemmen, inte heller hur allvarlig den är.

Frågorna har ställts till omkring ettusen personer i varje land utom i de allra minsta länderna, där 500 har svarat fått enkäten. Den har gjorts på uppdrag av generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, och genomfördes under hösten 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida