Vården i Skåne ska bli klimatsmart

Vården i Skåne ska bli klimatsmart
Det blåser nya vindar i Region Skåne som satsar på förnybar energi inom vårdverksamheten. Foto: Colourbox

Region Skåne får åtta miljoner kronor i EU-bidrag för att genomföra projektet ”Klimatsmart vård och omsorg” under fyra år. Tanken är att åtgärderna ska spridas som goda exempel i hela EU.

Hälso- och sjukvården i Skåne orsakar utsläpp på 73 000 ton koldioxid varje år. Målet är att halvera utsläppen genom flera olika åtgärder. De planerade projekten handlar bland annat om att minska energianvändningen, använda mer förnyelsebar energi och se över hur materialanvändningen kan minskas.

Projektet genomförs av Region Skåne i samarbete med Malmö stad.

– Vi är mycket glada för att på detta sätt bli en demonstrationsregion och kunna ta fram klimatsmarta lösningar utifrån den senaste tekniken. Vi kommer bland annat att bygga ett klimatsmart standardvårdrum, säger Kristina de Geer, miljöstrateg på Region Skåne.

En viktig del i projektet är att sprida information och kunskap om resultaten, såväl lokalt som internationellt. Det görs bland annat genom att bygga upp en egen hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida