Vårdförbundet hjälper demokratin på vägen

Vårdförbundet hjälper demokratin på vägen
Flyktingläger i Jerusalem. WHO konstaterar att behovet av fungerande hälso- och sjukvård är skriande i de ockuperade palestinska områdena. Foto: Elisabet Forslind

I Ramallah hjälper Vård­förbundet sina pale­stin­ska kolle­ger att skapa en stabil demokratisk orga­nisation med sjuk­sköterskor och barnmorskor som är rustade att föra sin talan och utveckla vården.

Det luktar bensin i den trånga gränden med de många basarerna vars innehavare försöker locka in turisterna till just deras butik i östra Jerusalem. Tre minuter tidigare försökte en ung israelisk bosättare sätta fyr på några högar med sjalar som han just dränkt in i bensin. Nu sitter den amerikanska judinna som pekade ut mannen så att han kunde gripas och överlämnas till polisen inne hos en smyckeshandlare strax intill och ammar sitt barn.Hela gränden hade kunnat brinna upp. Inshallah, säger smyckeshandlaren, som bor ovanpå sin butik, precis som hans far och farfar och farfars far gjort i de över hundra år de drivit butiken. Han kan inget göra och försöker låta bli att oroa sig men lider av högt blodtryck, något som en stor del av den palestinska befolkningen gör.

Inshallah, om Gud vill, är ett lika vanligt svar som fred till den som försöker ställa frågor om förhoppning om framtiden till palestinier på Västbanken, också från butiksägarens systerson — flera släktingar arbetar i butiken — som strax efter attacken drabbas av panikångest. Den psykiska ohälsan bedöms vara lika utbredd som högt blodtryck, särskilt bland kvinnor och barn.

Hälsoläget bland palestinier i de av Israel ockuperade områdena ses som så uselt att det oroar WHO, Världshälsoorganisationen. Stöd och hjälp utifrån behövs på många områden och det är även viktigt för den palestinskafack- och yrkesorganisationen för sjuksköterskor, undersköterskor och barnmorskor, PNNMA. Vården behöver förbättras och organisationen bli starkare. Ett mål har varit att komma in i den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, senast 2013. Nu är man nära tack vare Vårdförbundets projekt.

Sedan 2007 har förbundet, med Stockholmsavdelningen som fadderavdelning, tagit på sig att hjälpa sina palestinska kolleger med att utveckla de delar i sin organisation som behövs för att ICN ska acceptera PNNMA som medlemmar. Det handlar i grunden om att organisationen ska vara politiskt oberoende och demokratisk.

Drivande i projektet är Anette Johansson, vice ordförande i Stockholmsavdelningen, och Maria Hallén, Vårdförbundets projektledare. De har lagt upp ett digert utbildningsprogram och reser till Västbanken några gånger per år för att organisera workshops och följa utvecklingen.

— När vi berättar om våra erfarenheter av ledarskap och organisationsutveckling hoppas vi att det ska leda till att fler kvinnor aktivt söker sig till förtroendeuppdrag och att det blir mer lokala aktiviteter, säger Maria Hallén.

Jämställdhet står också på programmet. Patriarkatet är starkt och kvinnor och barn är på flera sätt särskilt utsatta i de av Israel ockuperade områdena. Det drabbar också kvinnliga sjuksköterskor som ofta har svårt att arbeta heltid. Så går många skickliga sjuksköterskor förlorade för vården, åtminstone under åren som de har småbarn. PNNMA försöker därför koncentrera sig på att stärka kvinnorna, ingjuta självkänsla, självförtroende och kunnande. Redan nu har samarbetsprojektet gett avtryck. Antalet kvinnor i den nationella styrelsen har ökat från en till tre och är nu 40 procent.

Under den workshop där Vård­fokus var med var det märkbart fler unga kvinnor än tidigare som deltog, något som väl speglar medlems­sammansättningen. På Västbanken är omkring 60 procent av medlemmarna kvinnor, i Gaza omkring 40 procent.

Så när Anette Johansson, med exempel från Södersjukhuset i Stockholm, lägger genusperspektiv på karriär- och kompetensstrukturer, arbetsvärdering, belöningssystem och att tala offentligt blir det många instämmanden från kvinnorna. Vid kaffebordet berättar barnmorskan Rafa att hon är med för att hon som troende vill göra gott, hjälpa till att utveckla sitt yrke, påverka vården och göra skillnad. Det är också därför som hon tänker ta en masterexamen, säger Rafa. Maria Hallén konstaterar att särskilt i ett patriarkaliskt samhälle som det palestinska gäller det för kvinnor att ha på fötterna för att bli lyssnade på.

PNNMA:s ordförande Sulaiman Turkman och projektledaren Hussein Maghrabi berättar att organisationen får många telefonsamtal där förra årets deltagare rapporterar om vilken nytta de har haft av workshopen. Inte minst från kvinnor som beskriver hur de numera får både sina chefer, sin make och sina barn att lyssna på dem.

Förr dominerade läkarna den pale­stinska sjukvården men nu spelar sjuksköterskor och barnmorskor en stor roll. På många kliniker arbetar enbart sjuksköterskor. De största problemen i den palestinska sjukvården är, enligt Sulaiman Turkman, brister i kvalitet, patientsäkerhet och patientintegritet. Men i Nablus har en av förra årets deltagare fått en nyinrättad tjänst som kvalitetsutvecklare.

PNNMA hoppas att samarbetet med Vårdförbundet ska fortsätta även efter nästa år när det treåriga projektet tar slut. Redan har man dock av egen kraft lyckats få igenom stora förbättringar för sina medlemmar, bland annat har arbetstiderna kortats och lönerna för de offentligt anställda stigit rejält.

Fråga: Vad tjänar Vårdförbundet på samarbetet?
Anette Johansson: Starka sjuksköterskor och sjuksköterskeorganisationer ligger i Vårdförbundets intresse. Gemensamt i den internationella organisationen får de en starkare röst och det i sin tur stärker de nationella organisationerna. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida