Världens läkare efterlyser internationellt skydd för sjukvårdspersonal

Världens läkare vill att en särskild rapportör vakar över vårdpersonals oberoende och integritet, och efterlyser samtidigt ett internationellt organ som samlar data om angrepp på hälso- och sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar vid väpnade konflikter.

Uttalandet togs i fredags i samband med att läkarnas internationella organisation, World medical association, WMA,  höll sin årliga generalförsamling.

Läkare och annan vårdpersonal ska ses som neutrala i väpnade konflikter och våldsamma civila oroligheter.  Krigförande parter får inte hindra vård av sjuka eller attackera, skrämma eller hämma medicinska verksamheter. Trots det attackeras ofta sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar, och personal har dödats och skadats, konstaterar WMA. 

– Det är förvånande att ingen i dag är ansvarig för att samla in data om angrepp på medicinsk personal och på vårdanläggningar. Det måste vi förändra. Alla attacker måste undersökas noga, och de ansvariga måste ställas till svars i enlighet med Genève-konventionen, säger Mukesh Haikerwal, WMA:s ordförande, i uttalandet.

Den nya rapportör som Världsläkarförbundet vill se skulle ha till uppgift att säkerställa att läkare kan röra sig fritt och att patienter har tillgång till medicinsk behandling i krigszoner och i politiskt instabila områden, utan att riskera diskriminering på grund av nationalitet eller etniskt ursprung.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida