folkhälsa

Varnar för hur hälsan påverkas av klimatförändringar

Varnar för hur hälsan påverkas av klimatförändringar
Kvinna som vårdas av sjuksköterskor för denguefeber på ett sjukhus i Jalandhar, Indien. Denguefeber drabbar tusentals människor i Indien varje år i samband med monsunregnen. Klimatförändringarna har gjort att sjukdomen sprids än mer. Foto: AFP/TT.

Värmeböljor, dålig luftkvalitet och epidemier. Klimatförändringarna påverkar redan folkhälsan globalt, enligt en ny rapport.

31 oktober 2017

Det är forskning och analyser från 26 institutioner världen över som presenteras i den vetenskapliga rapporten The Lancet countdown on health and climate change.

– Det är den första i en serie årsrapporter om klimat och hälsa som tydliggör vilken påverkan som klimatförändringarna har på människors hälsa i dag, säger Maria Nilsson, forskare vid enheten för epidemiologi och global hälsa, i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Väderkatastrofer och undernäring

Några av de viktigaste slutsatserna som dras i rapporten är:

  • Det har skett en 46-procentig ökning i antalet väderrelaterade katastrofer sedan 2000.
  • Om inte nödvändiga åtgärder görs för förhindra att polarisarna smälter kommer över en miljard människor behöva migrera inom de närmaste 90 åren som en konsekvens av stigande havsnivåer.
  • 87 procent av världens städer har en luftkvalitet som bryter mot Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftföroreningar. Miljardtals människor över hela världen utsätts för osäkra nivåer av skadliga småpartiklar i luften. Nivåerna är över vad som tidigare var känt.
  • Undernäring väntas bli den största hälsoeffekten av klimatförändringen under det här århundradet. Stigande medeltemperaturer har resulterat i lägre jordbruksproduktivitet globalt.För varje grads ökning av medeltemperaturen minskar produktionen av vete och ris.
  • Sedan år 2000 har antalet människor som är exponerade för värmeböljor ökat med ungefär 125 miljoner. Prognosen är att ytterligare 1 miljard människor kommer exponeras för värmeböljor fram till 2050.
  • Under 2015 kunde över 803 000 prematurfödda och undvikbara dödsfall i 21 asiatiska länder kopplas till luftföroreningar från kolkraft, transport och användning av fossila bränslen i hemmet.
  • Sedan 1990 har det skett en ökning av myggors förmåga att sprida denguefeber som kan kopplas till klimatförändringar. Mellan 50 till 100 miljoner förväntade fall av dengue varje år kommer att ytterligare öka utbredningen av dengue som är den sjukdom som sprids snabbast i världen.

Inte för sent att agera

– Faktum är att klimatförändringar i dag innebär hälsoproblem för miljontals människor runt om i världen. Framtidsutsikterna innebär många utmaningar, men vi har fortfarande möjlighet att vända en stundande akut hälsosituation till detta århundrades viktigaste framsteg för global hälsa. De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna av att agera är enorma, säger forskaren Peter Byass i pressmeddelandet från Umeå universitet.

Fakta

Lancet countdown genomförs i samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO, och Världsmeteorologiska organisationen WMO som FN-partners.

Från Umeå universitet leder Maria Nilsson, Joacim Rocklöv och Peter Byass, alla tre verksamma vid enheten för epidemiologi och global hälsa, den arbetsgrupp som rapporterar resultat om anpassningsåtgärder och resiliens i ett klimat som ändras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida