parisattacken

Vid midnatt hade 35 team opererat de svårast skadade

Vid midnatt hade 35 team opererat de svårast skadade
En skadad ung person utanför Bataclan förs bort av ambulanspersonal. Foto: TT

Den franska sjukvården mobiliserades precis som det var tänkt efter terrorattacken tack vare en fungerande krisorganisation som förberett och övat inför stora och allvarliga händelser med många skadade.

Om det inte vore för den fruktansvärda realiteten bakom så skulle artikeln i The Lancet kunna läsas som ett spännande drama om hur den franska sjukvården lyckades ta hand om över 300 skadade under den dramatiska natten mellan den 13 och 14 november.

Klockan 21:30 på kvällen kommer det första larmet om att en explosion inträffat vid Stade de France. Inom 20 minuter är det skjutningar på fyra platser och tre blodiga explosioner i huvudstaden. Med början 21:40 pågår en tre timmar lång massaker i Bataclans konsertsal där människor dör och såras som om det pågick ett krig.

”The White Plan”

I en lång artikel i The Lancet skriver de medicinskt ansvariga om hur sjukvården klarade att ta hand om alla döda och skadade.

Krisenheten APHP gick igång direkt. APHP koordinerar 40 sjukhus med 100 000 vårdanställda och en kapacitet på 22 000 sängar och 200 operationsrum.

För första gången någonsin sattes också ”the White Plan” i verket. Den utvecklades redan för 20 år sedan för särskilt allvarliga händelser, men har aldrig behövt användas – förrän nu.

Ingen brist på personal

Det visade sig att organisationen höll och klarade trycket. Aldrig under den långa natten var det brist på personal eller operationsteam. Många sjuksköterskor och läkare som egentligen var lediga anmälde sig frivilligt. Skadade kunde transporteras till sjukhusen, tas om hand och ges vård. Vid midnatt hade 35 operationsteam opererat de som var mest allvarligt skadade.

Det var inte bara det rent fysiska omhändertagandet som fungerade. Ett center för psykologiskt stöd sattes också upp under natten på ett centralt beläget sjukhus med 35 psykiatriläkare tillsammans med psykologer, sjuksköterskor och frivilliga.

Hela artikeln om sjukvårdens insats under terroristattacken kan du läsa här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida