”Viktigast är att öppna ICN för fler”

”Viktigast är att öppna ICN för fler”
Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund omvaldes som styrelseledamot i ICN. Foto: Kicki Engström

Den internationella sjuksköterskeorganisationens beslutande församling, CNR, har valt Rosemary Bryant från Kanada till ny ordförande för ICN under de kommande fyra åren.

Rosemary Bryant har varit ICN:s andra vice ordförande sedan 2005. Under de kommande fyra åren blir hon organisationens ordförande. Den 26:e i ordningen. Hon har en gedigen ledarskapsbakgrund, bland annat som verkställande direktör för Royal College of Nursing i Australien.

Hon har också haft en rådgivande funktion i Världshälsoorganisationen, WHO. Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, har varit styrelseledamot i ICN under fyra år och blev omvald på ytterligare fyra år.

– Jag tycker att en av de viktigaste frågorna för ICN är att vi öppnar för fler organisationer. Ju fler sjuksköterskor som är med, desto lättare är det att göra vår röst hörd om hälso- och sjukvårdspolitik i världen, säger hon.

Anna-Karin Eklund blev besviken över att den beslutsfattande församlingen, CNR, häromdagen valde att fortsätta att utreda frågan om ett mer öppet ICN. Enligt avgående ordföranden Hiroko Minami representerar ICN i dag bara 14 procent av världens sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida