”Viktigt bryta känslan av ensamhet vid isolering för ebola”

”Viktigt bryta känslan av ensamhet vid isolering för ebola”
På högisoleringsenheten i Linköping betonas vikten av att bryta patientens känsla av ensamhet.

Den psykologiska omvårdnadsaspekten lyfts fram på den svenska högisoleringsavdelningen i Linköping.

21 augusti 2014

På Linköpings universitetssjukhus finns två intensivvårdsplatser tillgängliga på högisoleringsenheten om någon i Sverige skulle smittas av ebola.

Enheten kännetecknas av hög säkerhet för att förhindra smittspridning och medicinsk intensivvårdsbehandling. Men den ansvariga sjuksköterskan på enheten vill också uppmärksamma medmänsklighetens betydelse i omvårdnaden av en isolerad patient.

Påverkade av isoleringen

– Det blir mycket ensamt att ligga isolerad. Du är instängd och möts bara av människor i full skyddsutrustning. De få fall vi haft, som haft andra sjukdomar, blev påverkade och ensamma, de visade tecken på apati och håglöshet, säger Boo Jarhall, enhetschef för högisoleringsenheten och biträdande vårdenhetschef på infektionskliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Därför har enheten lyft fram de psykologiska aspekterna som en betydande del av omvårdnaden.

Handlingsplan för vård

– En sak kan vara att se till att patienten har tillgång till en dator och kan kommunicera med omvärlden via Skype. Anhöriga kan komma in med samma skyddskläder som personalen. Men det är speciellt att vårdas isolerad, det kan upplevas jobbigt och instängt, säger han.

I början av augusti kom Socialstyrelsen med en uppdaterad handlingsplan för hur eventuella ebolafall ska hanteras i Sverige. Om ebolavirus har konstaterats ska patienten om möjligt flyttas till högisoleringsenheten i Linköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida