WHO: Alla hiv-positiva bör få antiviral behandling

WHO: Alla hiv-positiva bör få antiviral behandling
Det är i dag 37 miljoner människor i världen som lever med hiv och som skulle behöva antivirala läkemedel, enligt WHO. Foto: TT

Nya riktlinjer för att förhindra miljoner dödsfall i hiv.

Världshälsoorganisationen har antagit nya riktlinjer för hiv-läkemedel. Alla 37 miljoner som i dag lever med hiv världen över bör få antiviral behandling. Tidigare har WHO sagt att det går att vänta med medicinering tills infektionen ger symtom.

Den nya rekommendationen är en följd av de senaste årens forskning som visar att de som tidigt får behandling lever längre och kan leva ett friskare liv med sin sjukdom. Dessutom minskar risken att smitta andra med viruset.

WHO rekommenderar också att alla med ”väsentlig risk” för hiv ska erbjudas förebyggande antiviral behandling och menar att det ska ses som en del i det förebyggande arbetet där hiv-testning, rådgivning och tillgång till kondomer ingår.

Målsättningen med Världshälsoorganisationens nya riktlinjer är att förhindra 21 miljoner dödsfall och 28 miljoner nya smittade till år 2030 och därmed få ett slut på aids-epidemin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida