WHO-chefen vill att sjuksköterskor ska få större ansvar i vården

WHO-chefen vill att sjuksköterskor ska få större ansvar i vården
WHO:s generaldirektör Margaret Chan hör till de läkare som är positiva till att sjuksköterskorna växer i sin roll. Foto: Kicki Engström

ICN 2015. Irland valde "Big bang" — alla sjuksköterskor får ordinera läkemedel.

Världshälsoorganisationen, WHO, är här och pushar och applåderar sjuksköterskorna på ICN:s internationella kongress i Sydkoreas huvudstad Seoul.

Och WHO:s generaldirektör, läkaren  Margaret Chan, har fullständig tilltro till sjuksköterskornas bedömningar.

Enligt henne ska ingen kompetent sjuksköterska behöva vänta på en läkare innan hen fattar beslut.

– Sjuksköterskorna ska tillåtas ordinera, både undersökningar och läkemedel. De ska få utvecklas i sin yrkesroll. De läkare som hävdar att det får negativa effekter har inte läst vad forskningen visar, säger hon.

Sjukvård saknas för många

Den röda tråden på kongressen är att sjuksköterskor behöver förändra hälso- och sjukvården i världen. Stora delar av befolkningen har fortfarande inte tillgång till god hälso- och sjukvård. I många länder skenar kostnaderna. Svåra infektioner som hiv, malaria och tuberkulos slår hårt, liksom olika välfärdssjukdomar.

WHO ser sjuksköterskorna som lösningen. De arbetar mycket preventivt, finns närmare patienterna, är kompetenta och dessutom fler och billigare än läkarna.

– Sjuksköterskor var mina lärare när jag började som läkare på en förlossningsavdelning. De lärde mig att vårda mödrar och barn och förebygga dödlighet. Sjuksköterskor har all kompetens som behövs, men läkarna är ovilliga att låta sjuksköterskors roll växa. De barriärerna ska ner, säger hon.

Får ordinera efter utbildning

I länder som USA och Storbritannien kan sjuksköterskor utbilda sig till superspecialister, så kallade nurse practitioners, som i Sverige kallas avancerade specialistsjuksköterskor. De ställer diagnos och ordinerar lämpliga undersökningar och läkemedel.

En kontroversiell fråga som återkommer är hur långt sjuksköterskors ansvar kan sträcka sig och om det får ett pris för omvårdnaden.

 Foto: Leni Weilenmann– På Irland valde vi ”Big bang”, vi gjorde en radikal förändring och införde en lag så att alla sjuksköterskor får ordinera läkemedel, inte bara de avancerade specialistsjuksköterskorna.

Det säger irländskan Elizabeth Adams som har varit drivande för förändringen både på Irland och i Australien, samt haft ledande positioner inom både ICN och den europeiska sjuksköterskeorganisationen EFN.

Kunde smärtlindra snabbare

Efter ett halvårs extra utbildning blir sjuksköterskor på Irland certifierade för att skriva ut läkemedel inom sin inriktning. Den första som fick den rätten var en barnmorska. Året var 2008.

– På sitt första helgpass ordinerade hon 30 gånger. Det gav också bättre omvårdnad och smärtlindring, eftersom de födande kvinnorna slapp vänta vid 30 tillfällen på att en en läkare först skulle nås, säger Elizabeth Adams.

Hon anser att sjuksköterskor har kompetens nog, men att alltför många inte tror det själva. Bland studenterna i kursen är många nervösa för att klara farmakologikurserna, men presterar sedan på toppnivå.

Förväntas ge läkaren råd

Hennes irländska kollega Annette Kennedy, som sitter i ICN:s  styrelse, frågar sig varför sjuksköterskor inte skulle kunna tillräckligt mycket. De förväntas ju ofta ge läkarna råd om behandlingen.

– Sjuksköterskan ställer patientens diagnos och ringer sedan läkaren och föreslår vilka läkemedel som ska ordineras, vilka doser och hur ofta. Det enda sjuksköterskan behöver är en signatur, som inte är hennes egen, säger hon.

Två år efter att rätten att ordinera läkemedel infördes på Irland gjordes en utvärdering som visade att patienterna gillade  förändringen. De var positiva till att väntetiderna hade minskat. Rapporten visade också sjuksköterskorna ordinerade säkert och effektivt.

WHO-chefen Margaret Chan avslutar sitt framförande med en pik mot sin egen yrkeskår – läkarna.

– Sjuksköterskor är fullt kompetenta till att ta plats på alla ledande funktioner, ingen kan ignorera er. Sätt igång, men stanna nära era hjärtan och börja inte sträva efter ”moneymaking” ni också. Jag är väldigt frispråkig i dag, eller hur?

Tre års praktik krävs på Irland

  • Sjuksköterskor får i olika omfattning ordinera läkemedel, i Australien, Kanada, Finland, Irland, Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien, USA.
  • På Irland är kraven för att söka läkemedelsutbildningen tre års klinisk erfarenhet och registrering inom en inriktning, som till exempel psykiatri eller pediatrik.
  • I dag finns 805 förskrivande sjuksköterskor i alla vårdens inriktningar på Irland.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida