WHO ger klartecken för experimentella mediciner mot ebola

Det är etiskt försvarbart att erbjuda oprövade läkemedel med ännu okänd effekt och biverkningar i kampen mot ebola, anser WHO.

I takt med att ebolautbrottet i Västafrika fortsätter att växa har allt fler sneglat mot de försök med vacciner och läkemedel som pågår.

Efter att i går ha fört diskussioner med etikexperter har Världshälsoorganisationen, WHO, kommit fram till att det är etiskt försvarbart att sätta in oprövade läkemedel i kampen mot ebola.

En förutsättning är att etiska kriterier som öppenhet kring alla aspekter av vården, informerat samtycke, valfrihet, sekretess, respekt för individen och bevarande av värdighet och delaktighet i samhället följs.

Experterna ansåg också att det med behandlingen följer en moralisk skyldighet att utvärdera insatserna för att slutgiltigt visa säkerhet och effekt eller eventuellt stoppa användningen.

Dessutom ville expertpanelen se en fördjupad analys och diskussion på flera områden. Bland annat när det gäller etiska kriterier för rättvis fördelning i samhällen och mellan länder i ett läge där efterfrågan på insatser på kort sikt inte går att möta.

Inte till afrikaner

Kritik har tidigare framförts mot att två amerikanska läkare och en spansk präst men ingen afrikan har fått läkemedlet Zmapp som fortfarande är på försöksstadiet och tidigare bara har testats på apor.

I de studierna har man sett att apornas överlevnadschanser har ökat något. De tre individer som hittills fått Zmapp ska ha behandlats med viss framgång. Den spanska prästen som evakuerades från Liberia för fem dagar sedan har dock avlidit.

Försöksmedicinerna finns än så länge bara i extremt små doser som det kostat miljontals kronor att utveckla.

Nya prövningar

Enligt vad BBC rapporterade i morse har det amerikanska företaget bakom Zmapp, Mapp Pharmaceuticals, skickat hela sitt förråd av läkemedelsdoser till Liberia. Detta efter en begäran från Liberias president Ellen Johnson Sirleaf förmedlad av USA:s regering.

Brittiska GlaxoSmithKline inleder inom kort klinisk prövning av ett experimentellt vaccin mot ebolaviruset som företaget hoppas ha ute på marknaden före 2015.

Enligt WHO har över tusen människor hittills dött i det Västafrikanska ebolautbrottet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida