WHO inför globalt program för övervakning av antibiotikaresistens

WHO inför globalt program för övervakning av antibiotikaresistens

En förutsättning för att kunna sätta in rätt åtgärder, enligt Folkhälsomyndigheten.

4 december 2014

Som Vårdfokus berättade häromdagen samlades representanter från ett 30-tal länder i Stockholm i början av veckan för att under ett gemensamt WHO-möte diskutera hur man ska få kontroll på den allt snabbare utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier i världen.

Resultatet av mötet blev att man enades om att utveckla ett globalt övervakningsprogram.

– Ett sådant program är en förutsättning för att få kunskap om resistensläget och kunna vidta rätt åtgärder för att motverka resistens och följa upp effekterna av dessa åtgärder, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Sverige, som länge efterlyst ett större internationellt samarbete för att motverka resistensutvecklingen, kommer nu att tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, och andra intresserade länder att ta det första steget för utvecklandet av programmet.

– Det här sänder en tydlig signal om en gemensam vision och engagemang för att bromsa utbredningen av antibiotikaresistens i världen, säger folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström, som deltog i mötet.

Utvecklandet av övervakningsprogrammet blir det första konkreta steget i det förslag till handlingsplan mot antibiotikaresistens som WHO ska presentera under nästa år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida