”WHO kommer inte att nå målet om att utrota polio 2012”

Målet var att sjukdomen polio skulle vara förpassad till historiens skräphög i slutet av nästa år. En expertgrupp varnar nu för att sjukdomen kanske inte alls kan utrotas i enlighet med tidsplanen.

I onsdags meddelade en oberoende expertgrupp knuten till Världshälsoorganisationen, WHO, att sjukdomen polio förmodligen inte kommer att vara utrotad mot slutet av 2012, så som man tidigare hoppats.

Gruppen, ledd av britten och professorn Liam Donaldson tror att polio förvisso kan utrotas, något som andra experter tvivlat på de senaste åren, men att radikala förändringar krävs i WHO:s strategi.

Bland annat säger gruppen att det krävs enorma summor pengar – nästan 600 miljoner dollar, bättre politisk styrning och högre kvalitet hos vaccinationsprogrammen i de fyra länder som fortfarande är drabbade av polio.

Ett av dem, Indien, hoppas kunna bli av med sjukdomen i år. Utsikterna för Pakistan och Nigeria ser däremot sämre ut. Tchad var länge poliofritt men har nu drabbats igen via grannlandet Nigeria.

Sedan början av 2000-talet har polioincidensen slutat sjunka och ligger stadigt på mellan 1 000 och 1 500 fall per år. 1988 låg fallen på 350 000 per år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida