WHO lägger fram plan mot multiresistent tuberkulos

Enligt WHO har Europa 81 000 fall per år av tuberkulos som är resistent mot läkemedel. Nu lanseras en plan för att förbättra diagnostiken och tillgängligheten till behandling. De allt fler fallen av multiresistent tuberkulos är alarmerande, anser WHO.

14 september 2011

Störst är problemen i de östra delarna av Europa där Ryssland, Ukraina och Azerbadjan är de länder som har flest fall. Men även i Västeuropa sprids den multiresistenta tuberkulosen, framför allt i storstäderna. Enbart i London upptäcks 3 500 fall varje år.

I Sverige har antalet fall av multiresistent tuberkulos ökat 2011 jämfört med året innan.  Men Sverige hör till de länder i världen som har lägst incidens. Hittills har tio fall diagnostiserats i år jämfört med sex fall under samma period 2010.

Ny handlingsplan

Nu har Världshälsoorganisationen WHO, tillsammans med representanter för de 53 europeiska länderna, tagit fram en handlingsplan för hur den resistenta tuberkulosen ska bekämpas.

WHO vill se förbättrad diagnostik och att fler nås av behandling. Målen för handlingsplanen ska vara uppnådda innan slutet av 2015:

  • Multiresistent tuberkulos bland tidigare behandlade patienter ska minska med 20 procent.
  • Minst 85 procent av alla uppskattade fall ska ha diagnostiserats .
  • Minst 75 procent av alla patienter ska ha blivit framgångsrikt behandlade.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida