WHO snabbutreder om samband finns mellan narkolepsi och influensavaccin

Världshälsoorganisationen WHO kommer inom några dagar att göra ett uttalande angående den finska expertutredning som hittat ett samband mellan svininfluensavaccinet Pandemrix och ökad risk för narkolepsi.

2 februari 2011

WHO skriver i ett pressmeddelande att de tagit del av de finska och tidigare också svenska larmen om kopplingen mellan Pandemrix och narkolepsi och att frågan bör undersökas vidare. Detta görs också av ECDC, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, i samarbete med flera EU-länder.

Eftersom larmen endast rört Pandemrix, som ges mot svininfluensan, och den ökade förekomsten bara observerats i Sverige, Finland och Island ser WHO ingen anledning att ändra rekommendationen för vaccinering bland barn och ungdomar mot den vanliga säsongsinfluensan.

Det är WHO:s globala rådgivande kommitté för vaccinsäkerhet (GACVS) som för närvarande ser över all tillgänglig data i frågan och förbereder ett uttalande som bör komma de närmaste dagarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida