24 000 vore möjligt

24 000 vore möjligt
* Inom offentlig vård, inklusive arbetsgivaravgifter, sociala avgifter med mera. Illustration: Svenska Grafikbyrån

En höjning enligt löneuppropets krav skulle årligen kosta 4 miljarder kronor. Det visar Vårdfokus uträkning. En liten investering sett till helheten.

5 juni 2012

Vårens krav på höjda ingångslöner har mötts av ett blank nej från landstingen. Argumentet är enkelt: en höjning av ingångs­lönerna slår mot hela lönestrukturen och springer snabbt i väg till en enorm summa.

Men Vårdfokus uträkning visar att det handlar om en årlig kostnad på 4 miljarder kronor. Summan baseras på en löneökning med 2?500 kronor, inte bara för nyutexaminerade utan för samtliga 101 737 barn­morskor, biomedicinska analytiker, sjuk­sköterskor och röntgensjuksköterskor som jobbar inom offentlig vård. Och då är arbetsgivaravgifter och sociala avgifter inkluderade.

Det borde inte vara en orimlig summa för att sjukvården ska kunna behålla – och lyckas attrahera den kompetens som behövs. En något högre summa, 5,4 miljarder, satsades i år på att ge fler jobb i restaurangbranschen när restaurangmomsen sänktes. Reformen är om­diskuterad och frågan är om den verkligen ger effekt.

En annan satsning, i en betydligt större klass, är jobbskatteavdraget som bara under 2011 innebar 76,8 miljarder mindre i skatte­intäkter. Även den har allians­regeringen infört med motivet att höja sysselsättningen.

Politikerna säger ofta att konkreta lönenivåer är en fråga för arbetsmarknadens parter. Det tycks enbart gälla lönehöjningar för under våren har sänkta ingångslöner diskuterats flitigt. Hur ställer de sig till att lyfta nivån för Vårdförbundets grupper? På nästa sida har du svaren.


2.500 kronor mer till alla
Vår uträkning visar att om alla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor * fick 2.500 kronor mer skulle summan inte bli orimlig (se nedan).

* Inom offentlig vård, inklusive arbetsgivaravgifter, sociala avgifter m m.

Kostnaderna i Sverige 2011
Löneökningar: 4 mdkr
Sänkt restaurangmoms**: 5,4 mdkr
Jobbskatteavdraget: 76,8 mdkr
Sjukvården: 329 mdkr

** År 2012

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida