Allt sämre förmedling av it-kunskaper på sjuksköterskeutbildningarna

Allt sämre förmedling av it-kunskaper på sjuksköterskeutbildningarna
En förklaring till att studenterna tycker sig få allt sämre datorkunskaper från utbildningarna är att de ställer högre krav eftersom många är flitiga datoranvändare privat. Arkivbild: Mostphotos

Trots att vården blir allt mer datoriserad ger inte sjuksköterskeutbildningarna tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper om hur it-system stödjer vårdens processer. På senare år tycks de dessutom ha blivit sämre på att förmedla dessa kunskaper Det visar en enkätstudie som vårdförbundet har genomfört.

För fyra år sedan frågade Vårdförbundet 1 000 slumpvis utvalda medlemmar i Vårdförbundet som tagit sin sjuksköterskeexamen under de senaste två åren om deras kunskaper kring vårdinformatik. Resultatet var minst sagt dystert: enbart 26 procent svarade att de under utbildningen hade fått goda kunskaper i de it-system som används i vården. Bara 13 procent ansåg att de fått god kunskap om hur it-system stödjer vårdens processer

I år följde Vårdförbundet upp enkätstudien. Resultatet visar att högskolorna verkar ha blivit ännu sämre på att utbilda i vårdinformatik:

  • 73,6 procent uppger att det fanns tillgång till dator på lärosätet när det behövdes. Det är en minskning minskning med 7 procent jämfört med för fyra år sedan.
  • 67,3 procent håller helt eller delvis med om att it i vård och omsorg utgjorde ett tydligt inslag i de campusförlagda delarna av utbildningen. En minskning med 8,3 procent.
  • 57,4 procent håller helt eller delvis med om att de fått goda praktiska kunskaper om hur it-system stödjer vårdens processer. En minskning med 5,1 procent.
  • 52,2 procent håller helt eller delvis med om att de fått goda teoretiska kunskaper om hur it-system stödjer vårdens processer. En minskning med 8,9 procent.

Anmärkningsvärt resultat

David Liljequist, förbundsombudsman påVårdförbundet och en av dem som ansvarar för undersökningen, tycker att resultatet är anmärkningsvärt. Han menar att kunskap om it i vården är en förutsättning för att man ska kunna arbeta effektivt.

Foto: Ulf HuettDavid Liljequist. Foto: Ulf Huett

– Än mer anmärkningsvärt är att lärosätena blivit ännu sämre på att utbilda studenterna i hur man söker efter forskningsresultat med hjälp av it, och hur forskningsresultat kan användas som grund för evidensbaserad vård.

David Liljequist tror att det negativa resultatet kan bero på en ökad användning av it i privatlivet. När vi blir allt mer bekväma och skickliga på att hantera olika datorsystem ökar förväntningarna på vad utbildningsväsende och arbetsplatser har att erbjuda. Samtidigt kan många lära sig mycket mer på egen hand i dag.

Fler självlärda

Jämfört med den förra undersökningen är det fler som anser sig har tillräckliga kunskaper för att obehindrat kunna använda en rad olika system i vården, som journalföring, läkemedelshantering och vårdplanering.

– Fler lär sig genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är förståeligt, i stort sett hela vården är datorbaserad numera. Men vi kan också se att det är fler som anger att de är självlärda, säger David Liljequist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida