e-hälsa

App med fokus på person snarare än diagnos

App med fokus på person snarare än diagnos
Appen sätter fokus på person snarare än diagnos. Arkivbild:Mostphotos

En interaktiv app kan ge kvinnor med bröstcancer personcentrerad vård via mobil eller läsplatta, visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.  

Det finns en rad e-hälsostöd som ska stödja cancerpatienter under pågående behandling. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg utvecklat och utvärderat en ny app som sätter fokus på person snarare än diagnos.

En av de som varit med i utformningen är Filipa Ventura som är specialistsjuksköterska inom onkologi och doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Om e-hälsostöden verkligen ska möta patientens behov måste de involveras från allra första början, annars är risken att applikationen inte används eller att den ökar patientbördan istället för att vara stödjande, säger Filipa Ventura.

Skräddarsydda råd

I appen, som kallas Care Expert, kan kvinnorna själva identifiera symtom och behandlingsbiverkningar och även direktrapportera till sin egen kontaktsjuksköterska. De kan få stöd i egenvård och tillgång till skräddarsydda, vetenskapligt baserade råd.

– En stor fördel är att den integrerar patientens och vårdteamets perspektiv, vilket är en nyckel för att applikationer för e-hälsostöd ska vara framgångsrika, säger Filipa Ventura.

Utvecklingen av appen är en del av den avhandling som hon presenterade för ett par veckor sedan, där även en utvärdering ingår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida