Bloggare får skadestånd för felaktiga uppsägningar

Alla fem som gått till domstol efter att ha blivit av med jobbet för sina inlägg på Facebook och bloggar har fått skadestånd. Arbetsgivarna har övertolkat lojalitetsplikten, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Det är TCO-tidningen som skriver om domarna. I tre av fallen har anställda i offentlig sektor bloggat på ett sätt som uppfattats som olämpligt av arbetsgivaren.  Domsluten bekräftar enligt Dan Holke att yttrandefriheten gäller även om myndigheten skadas av den anställdas beteende.

I privat sektor går lojalitetsplikten före. Ändå fick även de två som hade jobbat där och fört en Facebookkonversation som uppfattades som hotfull rätt av domstolen och skadestånd.

Dan Holke säger att det är svårt för den enskilde arbetstagaren i privat verksamhet att veta var gränsen går.

– Beteende måste ha en direkt koppling till jobbet och det måste vara sådant att det verkligen skadar arbetsgivaren. Att man i största allmänhet beter sig dumt på fritiden räcker inte för att bli uppsagd, säger han till TCO-tidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida