Bristfälligt it-stöd hotar patientsäkerheten i Hässleholm

Bristfälligt it-stöd hotar patientsäkerheten i Hässleholm
Sjuksköterskorna i Hässleholm har dåliga erfarenehter av kommunens helpdesk. De är oförskämda och arga när sjuksköterskorna ringer. Illustration: Colourbox

Kajsa Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, tröttnade på att datasystemet för journalföring ständigt strulade och att ingen hjälp gick att få från it-avdelningen. Hon har nu gjort en lex Maria-anmälan eftersom bristerna i kommunens informationssystem innebär en fara för patienterna.

7 februari 2012

I januari var det totalt fyra större driftsstopp och störningar i Procapita, det datasystem som Hässleholms kommun använder för journaler och patientdokumentation inom äldre- och handikappsomsorgen. Problemen misstänks bero på strul vid uppdateringar.Det finns inget reservsystem som tar över när Procapita fallerar, vilket betyder att det varken går att skriva in ny information eller att ta del av vad som står i befintliga journaler.

Kajsa Thorsell
Kajsa Thorsell

 – Vi kan inte heller skriva ut anteckningar från ronder, medicinlistor, bevakningar och andra viktiga dokument. Det är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten, säger medicinskt ansvariga sjuksköterskan Kajsa Thorsell.

Hon har nu gjort en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen eftersom ingen ansvarig inom kommunen åtgärdat de återkommande tekniska problemen, trots flertalet uppmaningar och inskickade avvikelserapporter från kommunens sjuksköterskor.

Vid flera av de tillfällen då systemet har legat nere har det inte gått att få någon hjälp från kommunens it-avdelning, eftersom hela personalstyrkan har varit på möten.

– De lämnar sin helpdesk obemannad i flera timmar. De är oförskämda och arga när sjuksköterskorna ringer, och säger att de helt enkelt får prova igen senare. Trots att jag påtalat detta händer samma sak igen. Att skriva avvikelser hela tiden är ingen lösning och tar väldigt mycket tid från annat. Det är under all kritik, säger Kajsa Thorsell.

Hon kräver nu åtgärder för att säkerheten ska kunna garanteras vid incidenter som dessa.

Daniel Boksjö, it-chef i Hässleholms kommun säger att det är företaget Tieto som ansvarar för driften av Procapita, och att it-avdelningen därmed inte har så mycket att göra med de tekniska problem som varit.

–Men vi har ändrat våra rutiner så att vi kan ta emot felanmälningar även när det är möten och andra evenemang. Tyvärr kan vi ofta inte göra mer än att felanmäla till Tieto och vänta på åtgärd. Vi får eventuellt titta på ett säkrare system tillsammans med omsorgsförvaltningen, säger Daniel Boksjö.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida