Depression försämrar hjärtsvikt

Depression försämrar hjärtsvikt
Att hjärtpatienter drabbas av depression när de är inlagda på sjukhus är inte ovanligt. Men går det inte över ökar risken för sämre hälsa och högre dödlighet. Arkivbild: Colourbox

Hjärtpatienter som får långvarig depression löper stor risk att bli inlagda igen och dö i förtid. Det visar sjuksköterskan Peter Johanssons forskning.

23 augusti 2013

Det är första gången det görs en studie om hur depression påverkar hjärtpatienter på lång sikt.

– Depression kan vara en naturlig reaktion på belastningen som hjärtsvikt innebär, men en långvarig depression är inte bra för hjärtsjukdomen, säger Peter Johansson.

Följt patienter i tre år

Han är sjuksköterska och docent vid avdelningen för kardiovaskulär medicin vid Linköpings universitet och huvudförfattare till artikeln i den vetenskapliga tidskriften Journal of Psychosomatic Research där studien redovisas. Se länk till höger.

Forskarna vid Linköpings universitet har tillsammans med ett forskarlag i Nederländerna följt 611 hjärtpatienter i upp till tre år efter sjukhusvistelsen. De har undersökt hur depressionssymtom påverkade behovet av sjukhusvård och dödlighet. 38 procent av patienterna hade symtom på depression när de skrevs ut från sjukhuset och 26 procent var fortfarande deprimerade ett och ett halvt år senare.

De som var deprimerade även tre år efter sjukhusvistelsen hade en betydligt sämre prognos. De löpte dubbelt så stor risk att bli inlagda på sjukhus igen och dö i förtid.

Ska studera internetbehandling

– Nu vet vi att behandling är viktig för den här gruppen, men den måste ske efter sjukhusvistelsen, i öppenvården och under en längre tid, konstaterar Peter Johansson.

En större studie ska ta reda på effekten av internetbehandling med kognitiv beteendeterapi av depression hos hjärtpatienter

– Vi avslutade en pilotstudie i juni som visar att depressionssymtomen avtog under behandlingen. Under hösten intervjuar vi deltagarna och i januari räknar vi med att kunna starta en större studie, berättar Peter Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida