DI säger nej till förslaget om händelseanalys vid självmord

Utredningen om en särskild lag om händelseanalyser vid självmord har så många frågetecken att Datainspektionen inte kan ställa sig bakom förslaget. Det öppnar för en alltför omfattande hantering av känsliga personuppgifter.

Lagförslaget innebär till exempel att det ska gå att göra sammanställningar av känsliga personuppgifter utan att det förklaras varför och i vilka situationer det skulle behövas.

Datainspektionen, DI, säger sig förstå att sammanställningar av uppgifter om avlidna kan behöva göras, men inte när det gäller nu levande personer. Det behovet behöver övervägas mycket noga, anser myndigheten.

Vårdfokus har tidigare berättat att Justitiekanslern är mycket kritisk till den stora mängd känsliga uppgifter som enligt förslaget ska samlas in, registreras och spridas mellan olika användare. Det lyfter också Datainspektionen fram och påpekar samtidigt att trots att förslaget öppnar för en omfattande hantering av känsliga uppgifter görs det ingen närmare analys av konsekvenserna för enskildas integritet.

Ändamålen i lagen är vagt angivna och det är otydligt vilka kategorier av registrerade som får förekomma och vilka uppgifter om dem som ska få behandlas.

Betänkandet om en särskild lag om händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45) var ute på remiss i februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida