It i vården

Digital vårdplan testas i cancervården

Digital vårdplan testas i cancervården
Både patienter och vårdpersonal ska vara trygga med att informationen inte hamnar i orätta händer. Därför skyddas all information bakom en säker inloggning. Arkivbild: Mostphotos

Under våren har kontaktsjuksköterskor och patienter börjat testa en nationell digital version av "Min vårdplan". Tanken är att patienterna ska få mer och bättre information och kunna vara mer delaktig i vården.

Alla patienter med cancer ska ha en egen skriftlig vårdplan. Men trots att det har gått fem år sedan det nationella projektet Individuell vårdplan lanserades är det fortfarande många patienter som inte får det.

Nu hoppas man på att en modernare digital lösning, i stället för den pappersbaserade, ska leda till förbättringar.

Testas i flera städer

Den digitala varianten av ”Min vårdplan” har tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av RCC, Regionala cancercentrum i samverkan och testas nu inom vården på flera håll, skriver tidskriften Onkologi i Sverige.

Både patienter och kontaksjuksköterskor testar den nya digitala vårdplanen. I Uppsala omfattas patienter med tjocktarmscancer, i Linköping och Norrköping män med prostatacancer och i Jönköping kvinnor med bröstcancer.

All information samlad

När som helst under dygnet kan patienterna få tillgång till vårdplanen genom att logga in via Mina vårdkontakter. Vårdplanen är alltid uppdaterad med uppgifterna från de senaste kontakterna med vården. Här finns också information som vårdgivaren laddat upp, stöd, råd och svar på frågor, kontaktuppgifter samt tider för besök bland annat.

Avsikten är att patienten ska få mer uppdaterad information samlad på ett ställe. Patienterna har också fått delta med synpunkter när den digitala vårdplanen har utvecklats. De kommer även att få vara med när testperioden ska utvärderas i slutet av året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida