Fälld för att ha tittat i sin egen journal

Fälld för att ha tittat i sin egen journal
Enligt patientdatalagen är främsta syftet med att föra journal att bidra till en god och säker vård. Journalen "ägs" inte av patienten utan av vårdgivaren. Det är inte tillåtet att själv läsa den utan att först ha fått ett godkännande. Arkivbild: Mostphotos

En kvinna  anställd i Kalmar läns landsting gick in i sin egen journal 60 gånger. Nu har åklagarkammaren i Kalmar dömt henne till böter på 12 600 kronor för dataintrång.

– Man får inte per automatik gå in och titta i sin journal, i så fall måste kopior begäras ut och en menprövning göras. Det står i våra regler, säger Gunilla Dicksson som är personuppgiftsombud på Kalmar läns landsting.

Verksamhetscheferna i landstinget har till uppgift att hålla koll på sina medarbetares dataloggar. Finns där något ovanligt måste det rapporteras och internutredas.

– Finns det ingen rimlig förklaring till varför personen har gått in i journalen går ärendet vidare till personalenheten. Vår princip är att alltid polisanmäla, säger Gunilla Dicksson.

I det här fallet bedömdes ärendet inte vara så omfattande att en rättegång behövdes, varför ett strafförläggande på 12 600 kronor utdömdes av åklagarkammaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida