e-hälsa

”Finns inget vetenskapligt stöd för digitala diagnoser”

”Finns inget vetenskapligt stöd för digitala diagnoser”
Det saknas vetenskapligt stöd för att ställa diagnoser vid digitala vårdbesök, enligt fem forskare och läkare på DN debatt. Arkivbild: Mostphotos

Både privata vårdföretag och landstingens vårdcentraler börjar nu i stor skala ställa diagnoser via digitala vårdbesök — men det saknas helt och hållet vetenskapligt stöd för detta nya arbetssätt, visar en genomgång som forskare gjort.

19 april 2018

Det saknas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik via digitala vårdbesök. Dessutom saknas relevant hälsoekonomisk forskning som visar att det skulle spara pengar. På DN debatt idag riktar fem företrädare för Camtö skarp kritik mot arbetssättet som de beskriver som ”experimentell verksamhet”.

Camtö, Centre for assessment of medical technology in Örebro, som finns inom Region Örebro, har använt sig av HTA-analys, en etablerad metod där man på ett allsidigt sätt utvärderar det vetenskapliga underlaget för hälso- och sjukvårdens arbetssätt.

Grundbulten i sjukvården

”Diagnostik baserar sig på patientens berättelse (anamnes) och kroppsundersökning (status). Utifrån den sammanfattande bilden av dessa två rika informationskällor planeras fortsatt handläggning. Detta är grundbulten i all sjukvård”, skriver forskarna på DN debatt. Utifrån detta bestämde de sig för att undersöka om det finns något vetenskapligt stöd för att det går att ställa diagnos när patienten inte kan kroppsundersökas och dialogen sker via bildskärm.

De fann bara två mindre studier av enkel observationskaraktär och med flera svagheter. Deras sammanfattande bedömning är därför att vetenskapligt underlag saknas och att digitala vårdbesök i dagsläget därför måste betraktas som experimentell verksamhet.

När radikalt nya arbetssätt införs bör det finnas krav på vetenskaplig evidens, anser de.

Bättre underlag vid kronisk sjukdom

Deras förslag är att diagnostik vid digitala vårdmöten endast ska få ske inom ramen för kontrollerade randomiserade studier. Nytta, risker och kostnadseffektivitet måste vara klarlagt innan ett brett införande av digitala läkarbesök.

De tror däremot att det går att utveckla digitala vårdbesök för kroniskt sjuka, där patient och vårdpersonal känner varandra sedan tidigare. Där finns dessutom flera studier gjorda som stöder arbetssättet.

Läs hela debattinlägget i Dagens Nyheter här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida