Förlikning i tvist om påstått dataintrång

Förlikning i tvist om påstått dataintrång
Juristens råd är att noggrant dokumentera varför du går in i en patientjournal. Arkivbild: Istockphoto

Sjuksköterskan i Orsa får ersättning sedan Vårdförbundet stämt arbetsgivaren.

20 januari 2015

För ungefär ett och ett halvt år sedan avskedade Orsa kommun en sjuksköterska med hänvisning till att hen hade gjort ett stort antal slagningar i journaler utan att ha någon vårdrelation till patienterna. Sjuksköterskan hävdade att hen hade gjort slagningarna för att kunna sköta sitt arbete.

Åtalet lades ner

Men arbetsgivaren lämnade ärendet till polisen. Det utreddes av en åklagare som beslutade att inte väcka åtal. När arbetsgivaren stod fast vid att det fanns skäl för avsked stämde Vårdförbundet, på uppdrag av sjuksköterskan, kommunen inför Arbetsdomstolen.

– Vår bedömning är att alla slagningar som har gjorts är arbetsrelaterade. Det finns en logglista över slagningarna och vår medlem har kunnat förklara varje fall. Samtliga har skett för att sjuksköterskan ska kunna sköta sitt arbete på bästa sätt, säger förbundsjuristen, Jeanette Lindgren Dahlin.

Avslutar sin anställning

Det var efter en muntlig förberedelse i Arbetsdomstolen som parterna kom fram till förlikningen.

– Den innebär att arbetsgivaren står fast vid sitt avsked och att sjuksköterskan avslutar sin anställning i Orsa kommun och får en förlikningssumma.

Har det blivit vanligare att arbetsgivare vill avskeda personal på grund av påstått dataintrång?

– Min uppfattning är att sådana här ärenden har blivit vanligare, fast de flesta stannar vid lokal tvisteförhandling. Om det beror på att de påstådda dataintrången har blivit vanligare eller om arbetsgivaren har blivit mer observant vet jag inte, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

Kan det vara ett sätt för arbetsgivaren att bli av med besvärliga medarbetare?

– Det är möjligt, men det kan jag inte svara på.

Råd till sjuksköterskor

  • Logga bara in med ditt eget id, och logga alltid ut när du lämnar datorn.
  • Dokumentera alltid varför du går in i en journal.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida